In Memoriam: Ella Dorine Derby-Mijnals
18 Sep, 16:27
foto


De hoogste vorm van opleiding is die ons in harmonie brengt met het hele bestaan (Tagore 1861-1941)

Voor de Surinaamse partij van de Arbeid (SPA) symboliseerde Mevrouw Ella Dorine Derby-Mijnals, bij velen en ook bij ons bekend als tante Dorine, harmonie. Zij is door de SPA ervaren als een lief, zachtaardig en eerlijk mens die zich altijd heeft ingezet voor de cohesie en harmonie binnen de partij en tussen partijgenoten. Sociaal bewogen als zij was werd de leiding van de partij er steeds aan herinnerd om de schoolpakketten voor behoeftige kinderen van een bepaalde buurt en kerk niet te vergeten. 

Zeker mocht de partij ook niet vergeten de relatie met de bewoners van Ester stichting, welke ontstond tijdens het leven van haar man Frederick Marinus Emanuel Derby warm te houden door ze uit te nodigen bij onze jaarlijkse kerst activiteit. Zij is trouw geweest aan de idealen van de partij tot haar dood. Tante Dorien had een goede kijk op zaken en wilde altijd Harmonie binnen de politieke organisatie waar haar man initiatiefnemer en een der hoofdoprichters van is geweest. Ze heeft de levenswerken (C-47 en SPA) van haar overleden echtgenoot niet alleen tijdens zijn leven geschraagd en helpen dragen maar zeker ook na zijn overlijden. In de beginjaren van de partij was zij zeer actief in de vrouwenbeweging van de partij. Niet als bestuurslid, dat wilde zij ook niet, maar ze hielp op de achtergrond mee. Ze hield een vinger op de pols door steeds te bellen als ze merkte dat de vrouwen verslapten. Bij vrijwel elke partij activiteit was Tante Dorien in het Partij centrum aanwezig.

Ook in de latere jaren toen ze minder actief was binnen de vrouwen beweging was Tante Dorien een stille maar nadrukkelijke kracht binnen de partij, die zonder dyugu dyugu met een melodieuze stem haar mening met je deelde zonder die aan je op te dringen. Nog steeds belde ze even als voorheen regelmatig naar de voorlieden van de SPA om te vragen naar de staat waarin de partij verkeerd. Zij bleef ondersteunen en bemoedigde ons het werk voort te zetten. Ook bij de laatste verkiezingen was ze niet alleen een mentale ondersteuner van de partij maar ook een financiële ondersteuner samen met haar familie.

Met de mening van tante Dorien werd wel rekening gehouden. Zozeer dat het in bestuursvergaderingen vaak als opinie werd meegenomen om mede tot een gebalanceerd besluit te komen. Wanneer zij tevreden was over het openbaar politiek optreden van de zowel de SPA als C-47 liet zij dat ook weten middels een telefoontje. Bij zo een telefoontje kon je merken dat het gezin voor haar heel belangrijk was; ze informeerde dan oprecht naar het wel en wee van de familie en drukte je dan op het hart rekening te houden met je eigen gezondheid te midden van het druk politiek sociaal leven. Zij was een verbinder, de persoon die respectvol was naar alle partij genoten. De personen die zich geen onvertogen woord liet ontvallen. Zelfs bij de moeilijkste Issues en spanningen binnen de SPA was zij daar om te helpen zoeken naar een oplossing. Als een ware leider bleef zij boven partijen staan.

Als echtgenote van Fred Derby was zij een trouw ondersteuner van First Lady mevr. Liesbeth Venetiaan en bezocht ze als actieve participant de bijeenkomsten van VOSA de organisatie van de partners van de ministers van die kabinetten. Als onderwijzeres heeft zij helpen kneden aan het verstandelijk vermogen van vele jonge Surinamers die nu mannen en vrouwen zijn in onze maatschappij. De Partij verliest met het heengaan van Tante Dorine Derby-Mijnals een trouwe lid en moeder.

Als elke mens zal ze ook haar zwaktes hebben gehad hoewel de SPA die niet ervaren heeft. We danken de almachtige Vader dat wij haar hebben mogen ervaren en danken haar voor haar warmte welke zij met de partij en leden van de partij gedeeld heeft.  We condoleren de Kinderen en familie leden en vragen van de allerhoogste kracht voor de familie.
Moge Haar ziel in vrede rusten

Namens de Surinaamse Partij van de Arbeid
Guno Castelen 
Advertenties