Collectief CLO-lidbonden doet voordrachten raden
17 Sep, 15:44
foto
Ronald Hooghart, voorzitter van de CLO. (Foto: Raoul Lith)


De lucht is geklaard tussen CLO-voorzitter Ronald Hooghart en minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Hooghart had de handeling van de ontheffing van de directeur van het Staatsziekenfonds (SZF) rancuneus genoemd, omdat dit was gebeurd zonder medeweten van de raad van toezicht. Een constructief gesprek noemt Hooghart de ontmoeting met de bewindsman.

Tijdens dit is gesprek is ook naar voren gekomen dat het Collectief van CLO-lidbonden onder leiding van Michael Miskin een voordracht heeft gedaan voor de raad van toezicht van het SZF. Miskin heeft als secretaris-generaal van de CLO, zijn collega Glenn Swamipersad (CLO-penningmeester), voorgedragen voor een functie binnen de SZF-raad. Hooghart deed deze onthulling tijdens een persconferentie van de CLO. Hij stelt dat zijn bestuur intact is. " Als men een collectief heeft, is het een ander organisatie". Hij kijkt uit naar de volgende gesprekken met de minister.

Naast het SZF heeft het team Miskin ook voorstellen gedaan voor een plek binnen de Sociaal-Economische Raad (SER). Hiervoor worden Johannes Aviankoi en Miskin voorgedragen. Volgens Hooghart kunnen er geen voorstellen worden gedaan worden voor de CLO namens een groep buiten. "Als de regering eerlijk en goed bezig is, kunnen zij geen voordrachten van die mannen aannemen."  Zonder namen prijs te geven zegt Hooghart dat vanuit de CLO wel voordrachten zullen worden gedaan voor de verschillende functies. SER-leden worden voorgedragen namens de vakcentrales aan Ravaksur. En het presidium van Ravaksur stuurt de voordrachten naar de regering. Ravaksur heeft acht plekken.  

Hooghart deelt mee dat hij met zijn bestuur zal afstemmen over de stappen die zullen worden genomen met betrekking tot de voordrachten van het Collectief van CLO-lidbonden. "Als die mannen ruzie zoeken dan reageer ik. Ik heb vandaag minder hard gereageerd, omdat de president tot me heeft gesproken, noso na kot beitel". Hij zegt de lijmpogingen van de president te volgen. "Teigi mi eerlijk, yu nu bo frede fu s’don nanga wan man lik Michael Miskin na tafra baka den san disi. Kijk ik heb voor mijn kinderen niet eens zoveel gedaan."

"De groep van Miskin heeft mij dictator genoemd. Maar voor hun eigen functies toen was ik dat niet". De CLO-voorman stelt dat binnen de CLO jongeren gereed gemaakt moeten worden voor verantwoordelijkheden die namens de organisatie ingevuld moeten worden. 

Raoul Lith
Advertenties