Gajadien: Obligatie US$ 400 miljoen nodig voor herschikking schuld
14 Sep, 00:00
foto
De verschillende bedragen waarvoor kan worden ingeschreven.


Minister Armand Achaibersing van Financiën & Planning wil met de uitgifte van een staatsobligatie US$ 400 miljoen binnenhalen. Een concept prospectus hierover is ter discussie aangeboden onder andere aan de bancaire sector. De uitgifte van de obligatielening heeft als looptijd 2020-2027 en zal in US-dollar zijn. Elk half jaar wordt ook in US-dollar rente, die op 5% is gesteld, uitgekeerd. De coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat er een herschikking moet komen van de schulden. De actuele situatie is veel erger dan eerder werd aangenomen. Om geld binnen te halen is deze bond noodzakelijk, meent de politicus. Hij geeft aan dat ook andere financieringsmogelijkheden worden bekeken.

De Staat ziet zich genoodzaakt om via een obligatielening additionele budgettaire ruimte te creëren. De obligatielening zal op korte termijn overtollige liquiditeiten afromen en daarmee de wisselkoers en prijzen stabiliseren. Belangrijk is ook dat, vooruitlopend op de sanering van de overheidsfinanciën, overheidstekorten geheel op monetair neutrale wijze zullen kunnen worden gefinancierd. De Staat beoogt met de uitgifte van de Staatsobligatie luidende in US-dollar voorts om aan ingezetenen van Suriname, alsook de Surinaamse diaspora in Europa, de Verenigde Staten van Amerika en de Nederlandse Antillen, een alternatieve en waardevaste belegging voor lange termijn te bieden, stelt Achaibersing in de prospectus. 

Gajadien merkt op dat president Chan Santokhi de komende vrijdag informatie zal verstrekken over de financieel-economische situatie in De Nationale Assemblee. Deze obligatie geeft de mogelijkheid om het staatsapparaat draaiende te houden en te onderhandelen met de financieringsinstellingen waar diverse leningen zijn genomen. Surinamers en de diaspora-gemeenschap krijgen tevens de mogelijkheid om te beleggen. Naast de bond komen er meer maatregelen om de economie op spoor te krijgen.  

Als zekerheid om de obligatie uit te kunnen geven, dienen de toekomstige vreemde valuta verdiensten uit de offshore olie-industrie van Suriname. Na de toewijzing van de obligatie kan in Surinaamse dollar, Amerikaanse dollar en/of euro worden voldaan, onder de uitdrukkelijke voorwaarde van uitbetaling van de halfjaarlijkse rente en de hoofdsom in US-dollar. De conversie van de nominale waarde van de Staatsobligatie luidende in US-dollar naar Surinaamse dollars of euro’s geschiedt, afhankelijk van de munteenheid waarin de belegger de storting wenst te voldoen, op basis van de door de Centrale Bank van Suriname gepubliceerde USD/SRD-aankoopkoers of door de Europese Centrale Bank EUR/USD-koersnotering op de dag van de toewijzing van de Staatsobligatie. 

Minister Achaibersing wil nog niet ingaan op deze prospectus. Hij neemt wel deel in het debat over de unificatie van de wisselkoers, dat maandagavond via de STVS en Pipel TV wordt gehouden door de Vereniging van Economisten in Suriname. Hij zal daar summier ingaan op de uit te geven bond, die nog geformaliseerd moet worden. Ook minister Saskia Walden van Economische Zaken participeert in het programma Econotori. 
Advertenties