Column: Regeringsbesluiten in achter- en slaapkamer
25 Aug, 00:59
foto
Staatsolie heeft in een 38 pagina's tellend document vastgelegd wat het profiel is van leden van de raad van commissarissen en welke competenties ze moeten hebben. Hierboven slechts een deel van de eisen.


Het is geen stoelpoten doorzagen als er oprecht kritiek wordt geleverd op sommige handelingen van de regering. Het was Chan die jarenlang terecht moord en brand heeft geschreeuwd over het regelen van family & friends in achterkamertjes. Nu worden zelfs in de slaapkamer baantjes geregeld en dan wordt van de samenleving verwacht dat die haar mond dichthoudt, "want de regering zit pas een maand aan". Benoemen van je echtgenote, je broer, je vrienden in verschillende functies is niets anders dan accommoderen van 'family & friends'. 

Als liefhebber van voetbal - dat bleek uit het gesprek met het SVB-bestuur - moet de president weten dat een voetbalwedstrijd begint bij het eerste fluitsignaal. Chan heeft ook steeds gewezen op wet & recht. In Staatsblad 2016 no 153 staat aangegeven wat de taken zijn van de first lady. Zij verleent ondersteuning aan de president in het verrichten van ceremoniële handelingen en verleent verder haar ondersteuning bij communicatieve, bijstand- en hulpverlenende activiteiten. Als er 'gewijzigde inzichten' zijn, dan moet ook de wet worden gewijzigd. In artikel 97 van de grondwet staat: De president mag niet in de betrekking van huwelijk of van bloedverwantschap of aanverwantschap, tot de tweede graad ingesloten staan tot de vicepresident, de ministers, de onderministers de leden van de Staatsraad en de voorzitter, ondervoorzitter en leden van het orgaan dat belast is met het toezicht en de controle op de besteding van staatsfinanciën. Je echtgenote benoemen in de rvc van Staatsolie is in strijd met de strekking van de  grondwet. Bovendien moet de rvc - met inachtneming van de wensen van de aandeelhouder - in de eerste plaats de belangen van de onderneming behartigen. 

Het is zo dat Mellisa Santokhi hoog geschoold (veel laaggeschoolden hebben Chan tot president gemaakt) is en Leo Brunswijk heeft ook zijn kwaliteiten. Met haar juridische kennis had ze de president moeten uitleggen dat haar benoeming in strijd is met de wet. Staatsolie heeft in een duur document vastgelegd waaraan rvc-leden moeten beantwoorden. Zeker met het oog op grote investeringen die gedaan moeten worden en het aantrekken van buitenlands kapitaal. Directie en bond houden hun kaken stijf over deze kwestie. Ook hier had de first lady haar juridische kennis moeten toepassen. Leo Brunswijk is president-commissaris van Staatsolie, maar hij is ook lid van de EBS. Daar is ook sprake van belangenverstrengeling. Voor welk belang zal er worden gekozen als het erop aankomt? Voor EBS of voor Staatsolie? Dit is conflict of interest. Principieel zou de first lady niet onder leiding van Leo in de rvc zitting moeten nemen. 

Een regen van kritiek is gestort vanuit de samenleving op dit soort besluiten van de regering. Mensen die openlijk hun steun hebben betuigd aan deze regering en het voortouw hebben genomen om de vorige regering naar huis te sturen, zijn ontgoocheld en diep teleurgesteld in het nepotisme dat gaande is. Familieleden worden met 'droge ogen' begunstigd ten koste van anderen. In plaats van in te zien en foute beslissingen in te trekken, wordt extra arrogant aangegeven dat "de first lady overal ingezet zal worden waar het nodig is". Volgens mededelingen van haar echtgenoot, werkt ze al 20 uur per dag en zet zich vanaf dag 1 in op zijn kabinet. Het is onverantwoord voor het in stand houden van het huwelijksleven om nog meer uren uit te trekken voor jobs van het land. Of heeft de huwelijksambtenaar zijn werk niet goed genoeg gedaan afgelopen maand?

Nita Ramcharan
Advertenties