Nederland schenkt € 3.5 miljoen voor bestrijding Covid-19
24 Aug 2020, 12:19
foto
De ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken en Stef Blok. Nederland heeft toegezegd de regering ten volle te ondersteunen.


Nederland stelt 3.5 miljoen euro ter beschikking ter bestrijding van Covid-19. Nederland heeft Suriname de volle ondersteuning toegezegd. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft vandaag een goede werkbespreking gehad met zijn Nederlandse collega Stef Blok. De Nederlandse minister heeft aangegeven het zeer te waarderen dat Suriname gauw gevolg heeft gegeven aan de gesprekken die gevoerd zijn tussen president Chan Santokhi en premier Mark Rutte. Door Nederland zijn er concrete toezeggingen gedaan.  

Nederland en Suriname hebben afgesproken te beginnen met de samenwerking en ondersteuning tussen Justitie en Politie en de rechterlijke macht. Ook de gezondheidszorg mag uitkijken naar ondersteuning vanuit Nederland, voornamelijk de strijd tegen Covid-19 en de impact daarvan op de Surinaamse gemeenschap en economie. Op het gebied van financiën en economie zullen investeerders aangetrokken worden en zal het bedrijfsleven in Suriname gestimuleerd worden om investeren in Suriname aantrekkelijke te maken. Op het gebied van landbouw, veeteelt en visserij zijn diverse mogelijkheden geïdentificeerd die verder uitgewerkt zullen worden, meldt de Communicatie Dienst Suriname. 

Suriname moet een gedetailleerde inventarisatie van de behoefte opstellen. Dit zal gebeuren op hoog ambtelijk niveau tussen beide landen en zal in Paramaribo plaatsvinden in oktober. Ook de voorbereidingen zullen in oktober plaatsvinden met een interdepartementale ploeg en een technische commissie. 

Daarnaast is tussen de Centrale Bank van Nederland en Suriname overleg geweest om de geldtransporten te hervatten, wat ondersteunend zal werken naar het Surinaamse bankwezen. Verder is afgesproken is dat ten aanzien van Covid-19 de Nederlandse regering 3.5 miljoen euro ter beschikking stelt voor medicatie en ander materiaal beschikbaar stelt. In samenwerking met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid zal een prioriteitenlijst opgemaakt worden. 

Verder is het belang van politiek en diplomatiek overleg op hoogste niveau aan de orde geweest, zowel op internationaal vlak als het gaat om de ondersteuning van elkaars kandidaturen, maar ook als het gaat om het indienen van posities. Afgesproken is dat de beide landen de diplomaten betrekking op ambassadeursniveau vóór 25 november zullen realiseren.

Advertenties

Saturday 26 November
Friday 25 November
Thursday 24 November