Cleopatra Jessurun: Volk wordt verkeerd geïnformeerd
05 Aug 2020, 00:00
foto
Ex-directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun.


Twee belangrijke functionarissen bij de bestrijding van Covid-19 hebben te midden van de pandemie hun ontslag ingediend. Cleopatra Jessurun heeft uit onvrede over de gang van zaken haar ontslagbrief ingediend bij minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. Minouche Bromet heeft wegens gezondheidsredenen haar functie als directeur van het Bureau Openbare Gezondheidszorg ter beschikking gesteld. Jessurun is er ontevreden over dat Ramadhin heeft aangegeven dat er geen protocollen zijn ontwikkeld voor aanpak van Covid-19. Zij vindt dat de samenleving verkeerd is geïnformeerd door de minister.

Jessurun zegt dat er protocollen zijn ontwikkeld voor de diverse sectoren en deze zijn ook ontvangen door de minister. "Als de minister de verschillende technische werkgroepen niet uitnodigt, en sommige mensen niet toelaat op het ministerie, ondanks mijn advies dat te doen, zal hij van veel niet op de hoogte zijn. Ondanks ik hem tijdens de transitie er steeds op wees dat er achter het Nationaal Covid Team nog anderen waren, die ook bezig waren met onder andere de sectorprotocollen, is door de arrogante houding van hem en zijn team, nooit de behoefte geweest voor een goede overdracht”, stelt Jessurun. Ze merkt op dat het heel normaal is dat protocollen bijgesteld moeten worden, omdat de situatie steeds verandert. Dit houdt dan niet in dat de protocollen en zelfs WHO/PAHO waardeloos zijn.

Op de eerste dag van Ramadhin op het ministerie gaf zij de bewindsman twee stapels aan documenten: een met de WHO-protocollen als bronvermelding en de andere met de door Surinaamse deskundigen uit de diverse sectoren opgestelde protocollen. Jessurun vindt het jammer dat er alleen naar Nederland wordt gekeken en het voorstel van CARPHA van de tafel werd geveegd. Ook twijfelt zij aan de bedoelingen van het Outbreak Management Team, aangezien er geen technische overdracht heeft plaatsgevonden. Terwijl de besmettingen met het virus uit de hand lopen, heeft dit team onder leiding van crisismanager Marthelise Eersel besloten Jessurun volledig buiten spel te zetten. Volgens Jessurun had Eersel als oud-directeur van Volksgezondheid en leider van het team beter moeten weten. Dit werd de directe reden waarom Jessurun besloot om haar ontslag in te dienen, aangezien ze de gemeenschap niet zou kunnen dienen onder die omstandigheden, laat ze optekenen.

Heel jammer vindt Jessurun het, dat het Covid-19 Response Plan en de Final Comphrehensive Needs List Preparedness and Response for Covid-19 die opgemaakt werden in samenwerking met de PAHO en IDB en geschreven werden door Virgina Asin-Oostburg nu niet meer genoemd worden. Asin-Oostburg is tot nu toe niet erbij  betrokken, terwijl ze de totale sector heeft doorgelicht en een zeer deskundige bijdrage zou kunnen leveren aan de Covid-19-pandemie. Het plan is een samensmelting van de structuren en procedures die tot nu toe zijn gehanteerd, alsook hoe de transitie naar een nieuw normaal kan geschieden.

Terwijl de Covid-19-pandemie zich voortzet, moet de zorg normaal door kunnen gaan. Jessurun kan zich niet voorstellen dat mensen gewoon aan de kant geschoven worden, terwijl ze een geweldige bijdrage kunnen leveren. Ze benadrukt dat in deze moeilijke tijd alle koppen bij elkaar gestoken moeten worden, ongeacht de politieke kleur en rancune. Het moet volgens haar niet alleen bij de mooie woorden blijven, maar er moet daadwerkelijk uitvoering aan gegeven worden.

De ex-voorzitter van het Management Team onderstreept dat het virus geen politieke kleur, rancune of voorkeur kent. “De situatie verergert met de dag en het is nu duidelijk dat er sprake is van falen. Maar, het beestje moet een naam krijgen, omdat ze niet weten hoe ze verder moeten. En dan maar de schuld schuiven naar de protocollen. Het is zeer jammer dat onschuldige mensen het gelag moeten betalen van deze rancune. Ik stel alle protocollen en documenten beschikbaar voor eenieder die ze wil bezichtigen”, zegt Jessurun. 

In De Nationale Assemblee heeft Melvin Bouva (NDP) dinsdag gevraagd of het waar is dat de directeur van Volksgezondheid met ontslag is gegaan en wat de reden is. Vicepresident Ronnie Brunswijk beloofde dat vanmiddag op alle vragen antwoord gegeven zal worden.
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May