President: Speciale aanklager voor onderzoek corruptie
04 Aug, 01:44
foto
President Chan Santokhi heeft aangekondigd dat onderzoek komt naar misstanden en corruptieschandalen. (Foto: Ranu Abhelakh)


De Anticorruptiewet zal geactiveerd worden, de procureur-generaal zal een speciale aanklager instellen om de georganiseerde corruptie te onderzoeken, het Spaar- en Stabilisatiefonds wordt binnenkort operationeel, de ‘last minute’ benoemingen en contracten worden herzien, de Investeringswet komt eraan, de miljarden schulden worden herschikt, ambtenaren in de hogere schalen gaan extra belasting betalen, de governmenttake wordt verhoogd en subsidies worden afgeschaft. Dit zijn enkele van de maatregelen die de regering onder leiding van president Chan Santokhi gaat treffen om de economie te herstellen en om de “gestolen gelden terug te halen”. 

Santokhi heeft de reeks maatregelen aangekondigd nadat hij de financiële stand van zaken heeft gepresenteerd.  Het ging om de resultaten van de eerste evaluatie. De ministeries zijn nog bezig met onderzoeken en inventariseren. Het land heeft een totale schuld van US$ 3 miljard en ook nog achterstanden van miljoenen. De inkomsten uit de goud- en oliesector zijn verpand. De overheid moet op een andere manier aan geld komen om aan de verplichtingen te voldoen.   

De president garandeert dat de crisis overwonnen zal worden: “Het komt goed met Suriname, w’o set’ en baka, dat beloof ik.” Hij deelt mee dat alle ministeries hun beleid zodanig gaan uitstippelen zodat het synchroon loopt met het regeerprogramma. De regeringsleider benadrukt dat hij snel wil gaan van deze ‘stabilisatiefase’ naar de groeifase.’ Er zal zuinig worden omgegaan met geld. De verhoogde belastingen voor de twee hoogste belastingschijven en de verhoging van de overheidsaandeel bij de brandstofprijzen zijn van tijdelijke aard, hooguit een jaar. Het is bedoeld om urgente betalingen van de overheid te blijven doen. Santokhi merkt op dat als het doel eerder wordt bereikt de maatregelen ook eerder zullen worden opgeheven.

Er worden presidentiële commissies en werkgroepen ingesteld om zaken op orde te krijgen. Ze zijn gericht op het aanpakken van de corruptieschandalen van de afgelopen jaren, het onderzoeken van wat er is verdwenen aan overheidseigendommen, het toetsen van oneigenlijke benoemingen en wurgcontracten, het opzetten van een diaspora fonds, het inventariseren van andere buitenlandse investeerders en hun aanbiedingen, het concretiseren van afspraken met de landen die hulp hebben aangeboden. Er worden ondertussen continu gesprekken gevoerd met de buitenlandse schuldeisers over de aflossingen. Grote lopende projecten zoals het baggerproject, het uitbreiden van de luchthaven, de bouw van het hoofdbureau van politie, worden herzien. Vooral de manier van financiering. De besturen van de meeste parastatale bedrijven zullen worden vervangen, deze week nog, kondigt Santokhi aan. Daar zijn ook misstanden ontdekt.  

“Ik vraag begrip en geduld maar we gaan het oplossen,” benadrukt Santokhi. “Het gaat een klein beetje pijn doen, tijdelijk. Maar er komt een situatie waarbij de economie hersteld zal zijn, de koers onder controle is, er werkgelegenheid is, er veiligheid is, er internationaal vertrouwen en samenwerking is,  waar onderwijs en medicijnen zijn gegarandeerd. Dat krijg  je er voor terug.”

René Gompers
Advertenties