NDP: Offers met reine intenties gaan nooit teloor
31 Jul, 10:24
foto


Eid Ul Adha is één van de twee islamitische feestdagen die wereldwijd wordt gevierd. In Suriname is deze feestdag door de regering Bouterse in 2011 verheven tot een nationale vrije dag. Eid Ul Adha wordt op de 10de dag van de 12e maand Dhu-Al-Hijjah gevierd. Het vindt plaats ter afsluiting van de pelgrimstocht naar Mekkah. Dit feest staat ook bekend als het offerfeest. Het herdenkt het geloof, de beproeving, ontbering en toewijding van de profeet Abraham in Allah. Het is gebruikelijk dat op deze dag na het Eid-gebed vooral runderen, schapen, en geiten door moslims worden geslacht waarvan vervolgens een deel van het vlees aan de armen wordt geschonken.

Ondanks dat de Covid-19 pandemie ons noopt om dit feest dit jaar anders te vieren, blijft de boodschap duidelijk: offers gebracht met reine en goede intenties gaan nooit teloor. Vanuit de intentie dat de mens centraal staat en Suriname pas excelleert als iedereen mee kan denken, mee kan beslissen en mee kan doen, heeft de NDP in goede en slechte tijden bewezen samen met het volk te staan.

Vooral in deze zware tijden waarbij wij fysiek meer van elkaar verwijderd zijn, roept de partij eenieder op om in de gedachte van Eid saamhorigheid, eenheid, broederschap en respect naar elkaar toe te tonen. Laten wij precies zoals hoe wij dit feest samen vieren, samen dit land opbouwen. Laten wij elkaar met de nodige liefde en genegenheid behandelen. Laten wij het pad van haat en uitsluiting verlaten om dit land samen op te bouwen. 

Eid Ul Adha Mubarak.


Advertenties