Marinus Bee zet de toon: Geen plek voor de mantel der liefde
15 Jul, 00:55
foto
Marinus Bee hanteert sinds dinsdag 14 jul de voorzittershamer van De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)


"Regering, u mag zich voorbereiden op een parlement dat u de nodige ondersteuning zal bieden, maar indien nodig niet zal schromen u van repliek te dienen." Met deze woorden zette de nieuw gekozen parlementsvoorzitter Marinus Bee de toon van het college. "Voor de mantel der liefde is binnen ons parlement geen plek."

Hij bereidde de komende regering erop voor dat het parlement onder zijn leiding als rechter zal oordelen over de verrichtingen van het regeerteam. "U dient 's landsbelang, dus zult u ons land in uw handelen steeds moeten dienen." Hij hield de aan te treden regering voor dat zij een belofte waar te maken heeft om voor het volk de integere leider te zijn die het verdient. "U bent dus vrijwillig verplicht om samen met ons ervoor te zorgen dat het Surinaamse volk leiders krijgt waar ze trots op mag zijn."

Het parlement staat voor grote uitdagingen en op parlementariers rust een gigantische verantwoordelijkheid. Met de instelling van het Constitutioneel Hof kan er nu een extra vorm van controle worden uitgeoefend op alle wetten die het parlement heeft aangenomen. In zijn eerste toespraak in de functie van voorzitter van De Nationale Assemblee zei Bee: "Uw opdracht - onze opdracht - is allesbehalve eenvoudig."

Hij stelde dat het college zich ervoor moet beijveren dusdanige wetten en wetsproducten te vervaardigen die de toets van het Constitutioneel Hof doorstaan. "Dit alles zal een nauwkeurige en gedegen voorbereiding vereisen voor alles wat dit college ter behandeling voorlegt."

Het stemt de nieuwe DNA-voorzitter goed om tussen de bekende gezichten ook nieuwe te zien. Hij richtte zich tot de nieuwe parlementariërs met: "Het parlement is nu uw politiek huis, dus het is uw taak om frisse innovatieve ideeen met ons te delen. Laat uw stem horen, participeer in de debatten en lever een constructieve bijdrage aan het parlementaire werk." Hij drukte de leden op het hart om het werk niet te onderschatten. "U zult veel offers moeten brengen, maar u hebt bij het afleggen van de eed beloofd dienstbaar te zijn aan het volk, wat dus ook van u zal worden verwacht."

Bee gaf de nieuwkomers het advies mee om bij "doorgewinterde" collega's te rade te gaan.  "Wij zijn hier om u te ondersteunen." Zich richtend tot het hele parlement stelde Bee dat hij zich in geen geval verheven voelt boven anderen. "Vanaf het moment van toelating vormen wij tezamen, zowel coalitie als oppositie, één lichaam." Hij stelde ook dat het voor elke parlementariër een grote uitdaging blijft om politiek correct te zijn en vooral te blijven.

De nieuwe DNA-voorzitter kondigde aan dat onbehoorlijk of onfatsoenlijk gedrag in het parlement, zonder aanziens des persoon zal worden afgestraft. "Smet op De Nationale Assemblee treft ons allen. Wij zijn elkaars hoeder en waken er gezamenlijk voor de waardigheid van het parlement in stand te houden." Hij benadrukte dat de verantwoordelijkheid om de regering kritisch te volgen en te begeleiden rust op de oppositie én de coalitie. Bee herinnerde de leden eraan dat het parlement als geheel verantwoording verschuldigd is aan het volk.


Advertenties

Saturday 19 September
Friday 18 September
Thursday 17 September