Column: Politieke Borrelpraat 620
12 Jul, 22:28
foto


“Heren, oefenen jullie al: Zijne Excellentie, heer president, Zijne Excellentie heer vicepresident, ik heet u van harte welkom. Ik ben jullie vóór.”
“Ik oefen nu neks. Ik doe niet aan persoonsverheerlijking. Heer president, heer vicepresident, heer of mevrouw de minister… Dat is voor mij respectvol genoeg.”
“Dan vraag ik net zo een luid applaus voor jou als voor degene die zich wijselijk terugtrok als ministerskandidate voor onderwijs.”
“Dictatortje Greg moest z’n hoofie buigen voor de afkeuring van de meerderheid. Dat vooral is toch ‘democratie?”
“En hoe hoger je staat, hoe dieper je moet buigen.”
“Ik krijg toch wel meer respect voor die structuren van de Groene Partij, al zijn ze soms een beetje lawaaierig. Die laten niet met zich sollen. Een paar hebben zelfs hun voorzitter voor de kortgedingrechter gedaagd.”
“De jaknikkersstructuren van vele andere politieke partijen kunnen veel leren van de structuren van de Groene Partij.”
“Nou, binnen de Oranjepartij rommelt het ook aardig, net zoals je darmen doen als je bruine bonen met gemberbier naar binnen spoelt.” 
“Rond die voordracht voor LVV is nu al teveel ruis. Onze Yogi en dat visserscollectief in Commewijne hebben de kandidaat-minister de oorlog verklaard.”
“Wat zal Chan-hamer-barkha-bhaan in dezen doen? Hij is toch niet zo een dictatortje?”
“Ik zeg jullie: dit land kweekt dictators of liever: dictatoortjes op alle niveaus. In de eenouder- en tweeoudergezinnen en op school gaat dat vanaf de kleuterklas vaak precies zo door.”
“En op vele kantoren, bij loketten, bij veiligheidsmensen, politieagenten, binnen particuliere bedrijven, tegen dienstmeisjes, tuinlieden, in ziekenhuizen, apotheken en ga zo voort, kom je nog teveel van die dictatoortjes tegen.”
“En als die je onheus behandelen of diep krenken, is het dan goed te praten als je gaat roven, stelen en moorden?”
“Natuurlijk niet, maar het geeft wel aan hoe we soms, en soms zelfs vaak, met elkaar omgaan en wat voor kwalijke gevolgen dat kan hebben.”
“Gelukkig beginnen steeds meer dienstverleners kind- en klantvriendelijker te worden. Maar die vormen volgens mij nog geen meerderheid.”
“Zolang een volk zich wil laten knechten, zal het geknecht worden. En vaak worden daarbij etnische sentimenten gebruikt: als je Hindostaan, Javaan, Marron of Poekiepoek bent, word je als verrader gezien als je terechte kritiek op de goden binnen jouw partij hebt.”
“Maar het gekke is, dat het kiezersvolk juist stemt op partijen met een dictatoriale en etnisch herkenbare voorzitter. Is dát misschien de failed state op politiek gebied wat die Steffie Blok bedoelde dat we zijn?” 
“Maar wat vinden jullie van al die kritiek op de kandidaat-veepee?”
“Tja, ons wetssysteem verbiedt bepaalde zaken niet expliciet bij de invulling van de topfuncties van staat.”
“Ja, maar moet dat zo blijven?”
“Tuurlijk niet! Het moet vanaf nu bij wet wel vastgelegd worden dat kandidaten voor pres, veepee, ministers en vooral assembleeleden geen veroordeling en dat soort dingen op hun naam mogen hebben.”
“Zelfs niet een voorwaardelijk vonnis, zoals die ene viezerik die een ministerraadvergadering speciaal vroegtijdig verliet om door de kleedruimte van een missverkiezing te kunnen gaan lopen?”
“Zelfs zo iemand niet.”
“Maar welke DNA-meerderheid zal zo een wetsvoorstel goedkeuren?”
“Mi no sabi. Laten we die wet eerst indienen en kijken wie er vóór stemt, wie tegen en wie dokt.” 
“Maar hoe vonden jullie die eerste DNA-vergadering?”
“Ze hebben zich redelijk gedragen, alleen moest die Azzis weer onnodig klepperen, a ben suku trobi nanga ouwe coalitie. Parmesari heeft hem er flink van langs gegeven.”
“En Chan Santaki heeft Azzisje duidelijk overruled.”
“En hoe vonden jullie Lonneman als voorzitter DNA?”
“Goed, niet slecht. Maar dat is niet z’n ding. Dat lijkt me meer Bee-z’n-ding.”
“Als Lonneman straks veepee is en boven de eigen en groepsbelangen uitstijgt en luistert naar en duidelijk sturing geeft aan zijn Raad van Ministers en de juiste beslissingen in ons aller belang neemt, dan kan hij groeien naar de volgende president.”
“Mijn hemel, moge de Voorzienigheid ons dát besparen.”
“Waarom zo een negatieve reactie? Als de Voorzienigheid hem al zover heeft gebracht, waarom zou de next step dan niet mogelijk zijn? Omdat hij van een Castilli-neg’e afstamt en uit het binnenland afkomstig is?”
“Nu hebben twee grote volksstammen die tot nu toe anderen moesten faciliteren, de macht in handen. Kijken of ze het beter doen.”
“Volgens mij zal Romeo Bravo de enige zijn die ordening zal kunnen brengen daar in ‘the Wild South-east’ vol Corona-hotspots. De situatie aan die kant van ons land is echt zorgelijk.” 
“Als dát hem lukt, boi, geen kwik meer, geen skalians meer, geen grote gaten vol vergift meer, geen kaalkap meer, maar herbebossing, geen ongebreidelde grensovergangen meer, meer belastingafdrachten vanuit de goudsector, uitvoering Tapajai-project, een eerlijker kiessysteem, upgrading en zware investeringen in het onderwijs overal in het land, en de instelling van fondsen om de oliedollars veilig te stellen voor de komende generaties, nou, dan mag hij te zijner tijd president worden.”
“Maar wat doen we als hij daar eenmaal zit en dictator gaat spelen als een papa Zulu Obiang Kesekese, zittend op een gouden troon op jaguarhuiden, omringd door schone schonen die hem met waaiers koelte brengen?”
“Dan wacht hem het ongenadige lot van vorige dictator-spelende figuren uit onze politieke historie.”
“Klopt! Het is niet meer: we hebben gestemd en gekozen en doe maar, tot over vijf jaren weer. Het is nu: we hebben gestemd en gekozen, maar volgen elke stap met argusogen en als jullie willen gaan rommelen en rotzooien zoals die vorige bende, mi boi, dan breekt de hel weer eens los op de social media en daarbuiten.”
“Ik zei het al: de beste regering is die, welke gevolgd wordt door het ene deel, en vervolgd door het andere deel van de bevolking.”
“Daar proost ik op.” 

Rappa
Advertenties