Tjon-Ahin en Beeldsnijder kandidaat-ministers NPS
06 Jul, 11:16
foto


Het ziet ernaar uit dat de NPS Silvano Tjon-Ahin zal voordragen voor de post van minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is op de nominatie Danielle Beeldsnijder. Zij is voorzitter van het congresbestuur van de groene partij. 

De afdeling Onderwijs van het wetenschappelijk bureau Japin had in juni al Ivan Fernald en Marie Levens naar voren geschoven. Levens heeft geen belangstelling voor deze post. Starnieuws verneemt dat NPS-voorzitter Gregory Rusland advies heeft gevraagd aan de Adviesraad. Nadat het hoofdbestuur een besluit heeft genomen, zal goedkeuring gevraagd worden aan het congres, dat het uiteindelijke besluit zal nemen. Alles gebeurt elektronisch. 

Beeldsnijder heeft geen directe affiniteit met Onderwijs. Zij heeft wel ervaring met het begeleiden van jongeren. Vernomen wordt dat er support komt vanuit een team dat de ministers verder zal bijstaan. Zoals in de meeste partijen het geval is, is er ook bij de NPS ontevredenheid over de ministerskandidaat voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 
Advertenties