DA'91: Suriname smacht naar leiderschap en woord houden
27 Jun, 16:26
foto


DA’91 voelt zich geroepen vanuit haar verantwoordelijkheid de volgende verklaring uit te geven: 
De verkiezingen zijn geweest. Zeventien politieke partijen hebben deelgenomen en het resultaat van deze strijd ligt daar. Een resultaat dat reeds bindend verklaard is door het OKB en waar wij allen het hoofd voor buigen. Het volk heeft gesproken! Vier van de zes partijen die zetels hebben verkregen, hebben daags na de verkiezingen besloten en medegedeeld aan de samenleving dat zij voornemens zijn een regeercoalitie te vormen. De VHP, ABOP, NPS en PL hebben daarbij, weliswaar zonder een regeerakkoord, afspraken gemaakt over de wijze van invulling van posities in DNA en in de nieuw te vormen regering inclusief de hoogste bestuurlijke functies. 

Behalve dat grote delen van onze samenleving smachten naar leiderschap dat woord houdt, is het ook een bijzondere gelegenheid voor allen die de vier partijen vertegenwoordigen om een leiderschap te tonen dat getypeerd wordt door niet alleen offervaardigheid en deskundigheid maar evenzo integriteit, eerlijkheid en dienstbaarheid naar de belangen van de totale samenleving. 

Wij herinneren de leiders van de vier partijen eraan dat op hen de taak rust om uitdrukking te geven aan het volgende:
Behalve dat het de verwachting is dat zetelwinst wordt omgezet in regeermacht, is er ook een belangrijke morele verantwoordelijkheid om ons land te verheffen, om de vicieuze cirkel van verraad, onbetrouwbaarheid en chantage te doorbreken. Het zal ons allen zoveel groter maken en de leiders die hierin voorop lopen als zodanig vastleggen voor onze geschiedenis. 

Wij doen daarom een dringende oproep naar de leiders van de partijen VHP, ABOP, NPS en PL om de politieke verantwoordelijkheid die het volk in uw handen heeft gelegd met alle zorgvuldigheid, eenheid, en integriteit inhoud te geven! Suriname verdient niet minder!
Advertenties

Thursday 24 September
Wednesday 23 September