Breaking: Alle stembureaus open tot 21:00 uur
25 May, 18:51
foto


Alle stembureaus blijven twee uur langer open. Officieel zouden de stembureaus om 19:00 uur sluiten, maar door de vele ongeregeldheden is besloten om de stembureaus langer open te houden. Het Onafhankelijk Kiesbureau heeft dat bevestigd tegenover Starnieuws.

Eerder was al besloten om een stembureau op Blauwgrond tot 21:00 uur open te houden omdat 217 van de 535 kiezers op een verkeerd stembiljet hadden gestemd voor de ressortraad. De stemming op dat bureau werd op gegeven moment gestopt. Er moesten nieuwe stembiljetten worden gebracht.

Bij verschillende stembureaus staan nog lange rijen. Er zijn ook klachten dat er te weinig stemhokjes worden gebruikt. Ook elders in het land zijn er verkeerde stembiljetten op verschillende stembureaus terecht gekomen. Het gaat voornamelijk om de stembiljetten voor ressortraadsleden.

Het OKB zegt in een bekendmaking:
"De in acht genomen COVID-19 maatregelen hebben tot gevolg gehad dat er tot nu lange rijen bij de stembureaus aanwezig zijn. Om elke kiezer de gelegenheid te bieden om gebruik te kunnen maken van hun kiesrecht, is er na consultatie met de politieke partijen als ook de hoofdstembureaus, het besluit genomen om de tijd voor het stemmen landelijk te verlengen naar 21.00 uur.

Derhalve sluiten de stembureaus om 21.00 uur."
Sunday 05 July
Saturday 04 July
Friday 03 July