CBB en OKB lijnrecht tegenover elkaar in kwestie kiezerslijst
20 May, 00:00
foto
Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken wordt geflankeerd door directeur Putridewi Amatsoemarto en CBB-adviseur Anton Paal. (Foto: Raoul Lith)


Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) blijft erbij dat het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) ongelijk heeft dat de kiezerslijst "zwaar vervuild" is. Adviseur Anton Paal zei op een persconferentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken dinsdag dat het bestand "niet zo vervuild is". Het is volgens CBB-directeur Dennis Menso een bestand van 383.333 kiezers, een groei van 30.000 ten opzichte van 2015. Hij ontkent dat er teveel buitenlanders op de lijst zijn. Ook zou het niet kloppen dat er te veel mensen onterecht op bepaalde adressen ingeschreven staan. Alles is te verklaren, benadrukken Paal en Menso. 

Menso vindt dat de goede naam van instituten te grabbel wordt gegooid. Bepaalde politieke partijen smijten volgens hem met vuil, zodat bij een eventuele politieke nederlaag men kan zeggen dat er is gefraudeerd. "Het is onmogelijk dat er 30.000 tot 40.000 buitenlanders bijgekomen zijn op de kiezerslijst," zei Menso. Hij vindt het een kwalijke zaak dat mensen berichten lanceren zonder te verifiëren. "Dan leid ik een frauduleuze organisatie". Paal merkt op dat de kiezerslijst die gebruikt is voor de ter inzage legging een bestand had van 383.534 kiezers. Er is opgeschoond en het aantal is 383.333. Het klopt volgens Paal niet wat het OKB zegt dat er 25.000 mensen teveel zijn op de kiezerslijst. "Het OKB heeft zich vergist. Er zijn 201 mensen minder nadat wij hebben opgeschoond." 

Mensen zijn volgens OKB dood en komen voor op de lijst. Op diverse adressen komen meer dan 50 mensen voor. Paal merkt op dat gebleken is dat meer dan 50 mensen op één adres wonen, dat is waar maar het gaat om tehuizen. Hij vindt het jammer dat er geen communicatie is geweest tussen CBB en OKB. "Ik heb sterk de indruk dat het OKB van een verkeerd uitgangspunt uitgaat. Ik blijf erbij dat het OKB geen gelijk heeft als ze beweren dat het bestand vervuild is en dus moet het opgeschoond worden. Het moet worden opgeschoond, het is niet schoon in de zin van perfect schoon," zei Paal. Hij geeft met cijfers aan dat CBB zijn uiterste best heeft gedaan om vreemdelingen te weren van de kiezerslijst. "Wij willen dat onze goede naam niet te grabbel wordt gegooid". 

OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos om een reactie gevraagd, zegt aan Starnieuws dat zij erbij blijft dat het kiezersbestand van CBB zwaar bevuild is. Zij heeft daar het bewijs voor op een CD gestuurd voor minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken en de president. "Indien men volhoudt dat het niet waar is, zal ik het bestand openbaar maken", zegt Van Dijk-Silos. Zij wijst erop dat als het bestand niet wordt opgeschoond, de opkomst laag zal zijn. Het OKB controleert de kiezerslijsten elk jaar. Blijkbaar is een inactief bestand toegevoegd aan de kiezerslijst, waardoor er mensen onterecht op voorkomen. "De kiezerslijst is dramatisch vuil", herhaalt Van Dijk-Silos haar standpunt. Het aantal onbestelde oproepingskaarten is volgens haar daarom nog heel hoog.

Op de brief die OKB heeft geschreven naar minister Noersalim is er formeel niet geantwoord. Zij vindt het niet in de haak dat op de persconferentie waar de minister erbij zit, op deze manier omgegaan wordt met wat OKB heeft aangekaart. "Ik ben al twintig jaar bezig met de verkiezingen, maar zo rommelig was het nog nooit", zegt Van Dijk-Silos. Door zwakke kiezerslijsten, wordt de organisatie van de verkiezingen slecht, benadrukt ze. Internationale waarnemers zullen ook naar deze zaken kijken. Ook al de fouten op de stembiljetten zijn zorgwekkend. Nu blijkt weer een fout te zijn op stembiljetten van de ressortraad in Wanica. 
Advertenties