Vijf banken en CBvS bereiken overeenstemming terugbetaling
05 May 2020, 05:47
foto
De governor van de CBvS tekent de overeenkomst met de individuele banken. (Foto: CBvS)


De Finabank, Volkscredietbank, Surinaamse Postspaarbank, Godo en Trustbank Amanah hebben een overeenkomst getekend met de Centrale Bank van Suriname (CBvS). Het gaat om het restant aan schuldverplichting die de CBvS heeft bij deze banken. Met de ondertekening van de separate overeenkomsten is nog een stap voorwaarts gezet naar herstel van het vertrouwen in het Surinaams bankwezen, zegt de CBvS. 

Starnieuws verneemt dat de Hakrinbank een andere oplossing heeft besproken met de CBvS. De Surinaamsche Bank is een rechtszaak begonnen tegen de CBvS voor verduistering van vreemde valuta-kasreserve. De bank vindt dat er een onrechtmatige daad is verricht door de CBvS om de in beheer gegeven vreemde valuta-kasreservemiddelen, wederrechtelijk aan hun bestemming te onttrekken. Dit is gebeurd geheel in strijd met de wettelijke plichten die de moederbank heeft. Het gaat in totaal om ruim US$ 200 miljoen aan kasreserve en vreemde valuta termijndepositie. 

De vijf algemene banken hebben de overeenkomsten maandag getekend. Deze zijn mede tot stand gekomen na overleg met de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. "Hierbij moet worden opgemerkt dat de banken zich intussen ook bereid hadden verklaard om separate overeenkomsten aan te gaan. Het tekenen van deze contracten volgt na het ‘ringfencen’ van de kasreservemiddelen", zegt de CBvS. 

Eblein Frangie, algemeen directeur van de Finabank tevens voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging zegt aan Starnieuws dat de vrijwaringsclausule om geen strafrechtelijke acties te ondernemen tegen de CBvS niet opgenomen is in het contract dat getekend is door de banken. Als zekerheid is aan de banken gegeven goudinkomsten van lokale bedrijven. De royalty's en 2% goud dat Rosebel Gold Mines afdraagt aan Grassalco en door de regering aan CBvS is gegeven, dient niet meer als dekking. Hoewel die in de intentieverklaring opgenomen zijn, zijn die niet vrij omdat ze al verpand zijn. De governor van de CBvS heeft andere zekerheden verstrekt aan de banken. Het contract is naar de huidige omstandigheden van CBvS een goede volgens de banken. 
Advertenties