Column: Hebzucht?
16 Apr, 00:59
foto


De hele wereld is al enkele maanden in de greep van het coronavirus. In landen als China, Italië en de Verenigde Staten van Amerika heeft dit gevreesde virus reeds tienduizenden dodelijke slachtoffers gemaakt en zijn wereldwijd meer dan twee miljoen mensen besmet. Om de besmettingen enigszins in te dammen, zagen vele regeringen zich genoodzaakt een gehele of partiële lockdown af te kondigen. Het motto dat zowat ieder land hierbij gebruikt is: stay home = save lives. Als gevolg van deze strategie gaan miljoenen mensen al weken niet aan het werk, hoewel gezinnen van hen afhankelijk zijn. De meeste overheden hebben een vangnet gecreëerd om de zwaarste effecten op te vangen. Dit virus richt dus niet alleen schade aan de gezondheid aan, maar ook aan de economie, want bedrijven gaan over de kop omdat het onverantwoord is om de deuren open te houden. Ook de meeste nationale en internationale sportbonden hebben hun competities stopgezet of verschoven.

Te midden van deze economische- en gezondheidsmalaise zien we beelden uit landen die het niet nauw nemen met het welzijn van hun bevolking. De Nicaraguaanse voetbalbond presteert het om gewoon door te voetballen, terwijl er ook in dat land gevallen van besmette personen zijn gemeld. Waarom de bond tot dit besluit gekomen is, is niet duidelijk. Ik denk ook niet dat het te maken heeft met de vrees dat het niveau van de spelers omlaag zal gaan. In de race om een plaats in de Concacaf Goldcup, won Suriname in een tweeluik nog met 6-0 uit en thuis met 2-1 van Nicaragua. Het economische gewin zou in deze een rol kunnen spelen, hoewel dat stellig word ontkend. De wedstrijden worden zonder publiek afgewerkt, dus gaat het zeker niet om de opbrengst van de kaartverkoop. Zou een internationale gokorganisatie hierachter zitten? Wie zal het zeggen. Hoe dan ook kan ik me niet voorstellen dat een organisatie die door mensen staande wordt gehouden, zo roekeloos kan zijn en het welzijn van de spelers ondergeschikt maakt aan een financieel belang.

Daarnaast vraag ik me af waarom de spelers en of de spelersvakbond niet protesteren tegen deze inhumane behandeling. Het laatste woord zou bij hen moeten liggen. De bond mag zoveel willen, maar uiteindelijk moeten de spelers beslissen als ze het risico willen nemen, want tijdens een wedstrijd kan er absoluut geen sprake zijn van social distancing. Zijn de spelers bereid om alleen om een financiële vergoeding gezondheidsrisico's te nemen? Hoogstwaarschijnlijk gaat er veel geld gemoeid met het besluit om door te voetballen.

Hoe het ook zij, een hogere instantie, in dit geval de FIFA, zou de Nicaraguaanse voetbalbond tot orde moeten roepen. Via de media is dagelijks te zien hoeveel leed deze pandemie veroorzaakt, dus zouden landen die het niet zo zwaar te verduren hebben, niet op een uitdagende manier moeten laten zien dat ze de gevolgen aandurven. Amerika ging er ook vanuit alles onder controle te hebben, maar toen het virus daar eenmaal voet aan de grond kreeg, bleek dat niet het geval te zijn (di trutru kon, lei lon gwe). Dagelijks sterven er duizenden mensen in een land dat gerekend mag worden tot de meest ontwikkelde landen. Hoeveel geld er ook geboden wordt door het veelal criminele financiële circuit, het gezond verstand moet het winnen van de hebzucht.

Sporters in Suriname mogen blij zijn met de beleidvolle aanpak van de besturen van de verschillende bonden hier te lande. Laten we met ons allen door de keuzes die we maken, blijk geven van gezond verstand.


Mireille Hoepel
Advertenties