PL en ABOP gaan in gotongroyong-verband verkiezingen in
04 Apr, 21:32
foto
Paul Somohardjo, voorzitter van Pertjajah Luhur.


Pertjajah Luhur (PL) en ABOP gaan in gotongroyong-verband de verkiezingen in. De partijen zullen stemadvies geven. Dat geldt voor alle districten. Desgevraagd zegt PL-voorzitter Paul Somohardjo aan Starnieuws dat er personen van zijn partij zullen voorkomen op de lijst van ABOP voor wat betreft de districten waar de geel-zwarte partij sterk is. Omgekeerd zullen er ook kandidaten van de ABOP voorkomen op de lijst van de PL, als het gaat om de districten waar de eenheidsbeweging sterk is. 

De PL houdt zondag een partijraadsvergadering, waarin gevraagd zal worden aan de kernen - via hun gevolmachtigden - om de voordrachten van de kandidaten goed te keuren. Vanwege de Covid-19 maatregelen zal de partijraadsvergadering sterk aangepast worden uitgevoerd. Daarin voorziet artikel 33 van de Statuten, alsook artikel 22 van het huishoudelijk reglement. Was het zo dat volgens de standaardprocedure alle gevolmachtigden tijdens de partijraadsvergadering bijeen kwamen om goedkeuring te geven aan de voordrachten, zondag zullen zij in veel kleinere groepen en beurtelings hun goedkeuring over de voordrachten kenbaar maken. Voor elk district is een tijdstip afgesproken, voor het aanmelden. Aan de groepen die reeds aan de beurt zijn geweest, wordt gevraagd het partijcentrum te verlaten zodat anderen de gelegenheid kunnen krijgen de voordrachten goed te keuren.

De PL-voorzitter erkent dat het niet gemakkelijk was om de uiteindelijke lijst samen te stellen. De leiding heeft zich tot het uiterste ingezet om aspirant kandidaten te overtuigen van het grotere belang. Zij zijn bereid gevonden een stap terug te doen. Het in gotongroyong-verband samengaan met de ABOP vergroot namelijk de kans op maximale zetelwinst voor beide partijen. “Wij worden hiermee het grootste blok dat een beslissende rol zal spelen bij een nieuw te vormen kabinet, na 25 mei 2020”, laat Somohardjo optekenen. 

De uiteindelijke lijst is volgens Somohardjo the best of the best. Gekeken is onder meer naar de betrouwbaarheid van de kandidaten. Ook of zij loyaal, maar tegelijkertijd kritisch zijn. Intelligentie en een grote mate van gevoel voor hun medemens hebben, behoorden ook tot de criteria. De PL-voorman merkt op dat voor alle kandidaten nog steeds geldt, dat de wet ook op hen van toepassing zal zijn, indien zij onverhoopt mochten besluiten een andere weg op te gaan, wanneer zij reeds gekozen zijn. Dat is duidelijk gebleken met het vonnis tegen Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan. Bovendien zullen zij een kaalplukcontract moeten tekenen, met een boeteclausule van US$ 5 miljoen, indien zij naar een andere partij overstappen.