Ook S&P verlaagt kredietwaardigheid naar ‘junk’-status
02 Apr, 04:12
foto
Steven Debipersad


Nadat op 16 januari Fitch Ratings de kredietwaardigheid van ons land naar CCC terugbracht, neemt nu ook het toonaangevende Standaard and Poor’s (S&P) dit oordeel over. Deze afwaardering die gisteren door S&P wereldkundig werd gemaakt, geldt per direct voor de obligatie ter waarde van US$ 550 miljoen die de Staat is aangegaan in oktober 2016. Een CCC kredietoordeel wordt in de internationale financiële wereld gezien als zeer risicovol, wat inhoud dat de Surinaamse overheidsobligatie wordt gezien als een ‘junk bond’ en dus vermeden zal worden. Dit zegt econoom Steven Debipersad, die ook secretaris is van de Surinaamse Vereniging van Economisten. 

De afwaardering van B+ naar CCC+ heeft direct te maken met de structurele aard van de overheidstekorten. Deze zullen verder verslechteren door de sterke daling van de aardolieprijs en ten gevolge van de Covid-19 pandemie. S&P concludeert uit data van het ministerie van Financiën dat de kosten van de opgelopen schuldenlast van de Staat dit jaar bijna SRD 1,7 miljard moeten bedragen. Hiervan is SRD 500 miljoen gerelateerd aan kosten van binnenlandse schulden die dit jaar voldaan moeten worden. De kredietbeoordelaar stelt dat deze kosten gezien de huidige ontwikkelingen nog verder kunnen oplopen. 

Niet doeltreffend beleid
De instituten van ons land zijn volgens S&P in het afgelopen jaar verder verzwakt. Politieke keuzen als gevolg van de aanstaande verkiezingen verminderen de doeltreffendheid van beleidsreacties op de economische en fiscale uitdagingen waarmee het land wordt geconfronteerd. De huidige context brengt op korte termijn risico's met zich mee die snel en adequaat reageren door de overheid vereist. Een belangrijke ontwikkeling waarvoor doeltreffende maatregelen nodig zijn, is de recente sterke daling van de aardolieprijs die aanhoudt. De druk wordt verder opgevoerd met de komst van de Covid-19-pandemie. 

Hoge financieringsbehoefte 
De financieringsbehoefte van de regering blijft hoog door overheidsuitgaven die niet in lijn zijn met haar inkomsten. Dalende aardolie inkomsten en Covid-19 gerelateerde uitgaven zullen de financieringsbehoefte van de overheid verder laten toenemen. Ook kan het vermogen van de Staat om aan haar schuldenverplichtingen te voldoen onder druk komen. De kredietbeoordelaar gelooft dat er ten minste een op de drie kans is dat ons land haar schuldverplichtingen in de komende 12 maanden niet nakomt.

Ook de ‘valutawet’ meegenomen
Ook de aanname van de 'Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren'  (valutawet) op 21 maart in De Nationale Assemblee is niet onopgemerkt gebleven. Deze wet legt beperkingen op bij het gebruik van vreemde valuta en eist het omzetten van contracten naar Surinaamse dollar voorwaarden. Standard and Poor’s verduidelijkt evenwel dat de genoemde beperkingen niet van toepassing zijn op de verplichtingen in vreemde valuta van de overheid. 

Thursday 02 July
Wednesday 01 July
Tuesday 30 June