VMS ontstemd over onjuiste mededelingen minister Elias
28 Mar, 06:28
foto


De Vereniging van Medici in Suriname (VMS) heeft minister Antoine Elias in een brief gewezen op onjuiste berichtgeving via de media over de bij De Nationale Assemblee ingediende Zorgwetten. De VMS is zeer gebelgd over deze kwestie. De VMS is niet betrokken bij het binnenhalen van 51 gezondheidswerkers en artsen uit Cuba. 
  
Geachte Minister,  
Zoals gebleken is, heeft u tijdens de persconferentie van woensdag 25 maart jl. betreffende de aanpak en bestrijding van het Coronavirus Covid-19, aan de pers medegedeeld dat er wordt samengewerkt door de VMS met de Cubaanse artsen.  De VMS wil u hierbij erop attenderen dat zij geenszins betrokken is door uw Ministerie bij het wel of niet binnenhalen van de 51 gezondheidswerkers uit Cuba, en evenmin is de VMS ermee bekend dat zij nu samenwerkt met deze gezondheidswerkers. 
 
De VMS heeft zich nimmer gekant tegen het tijdelijk versterken van het artsenbestand op grond van een aanwezige behoefte (d.w.z. zonder tekortdoening aan onze eigen jonge artsen in opleiding), mits de nieuwkomers daartoe ook voldoende gekwalificeerd zijn. Verschillende (eerder gearriveerde) Cubaanse artsen zijn inmiddels wel degelijk door onze eigen goed opgeleide medische specialisten ingewerkt en als zodanig ook volledig erkend, doch dat is steeds op individuele basis geschied. En daar is ook niets op tegen, immers wij artsen staan met z’n allen voor het in standhouden van de kwaliteit van onze tot nog toe goede gezondheidszorg, alhoewel het gebrek aan beschikbare middelen, dat elke dag steeds verder dreigt te bemoeilijken. 
 
Wij spreken onze bijzondere teleurstelling uit over het feit dat door het Ministerie van Volksgezondheid en/of het SZF in deze voor de gezondheidszorg, in het bijzonder voor de zorginstellingen en alle gezondheidswerkers zeer moeilijke en risicovolle tijden, geen extra fondsen in het leven zijn geroepen om aan de voorspelbaar steeds verder toenemende vraag en behoefte aan beschermingsmiddelen voor met name de zorgverleners, te kunnen voldoen. Het SZF heeft in deze periode vanaf de uitbraak van het virus in ons land veel minder uitgaven, doordat er alleen acute gevallen worden behandeld en daardoor veel minder garantiebrieven worden verstrekt en gedeclareerd. Het SZF had tenminste met dit overschot aan middelen de zorg kunnen tegemoetkomen door de onbenutte financiële middelen aan een speciaal Corona-(bestrijdings)fonds toe te vertrouwen.  
 
Dit alles is niet gebeurd, maar de zorg moet verder gaan! En dat wordt ook prompt verwacht van de zorgverleners, die al verschillende noodkreten slaken om dringende hulp, omdat er anders niet meer gewerkt kan en mag worden, zonder de in deze strijd tegen het virus zo essentiële beschermingsmiddelen. Verschillende artsen/specialisten kopen reeds her en der privé al zelf shields in en spuiten om te desinfecteren, enz. Het bedrijfsleven, met name juist de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (dat ook al zwaar getroffen wordt door een nieuwe Valutatransactiewet), heeft zelf met spoed een Fonds Su4Su in het leven geroepen, op verzoek (een bedeltocht) van medici om steun, speciaal voor de strijd tegen Covid-19. Terwijl alle aandacht van de medici nodig is voor de strijd tegen het virus, moeten zij ook nog zelf om hulp vragen bij het Bedrijfsleven voor het aanschaffen van beschermingsmiddelen, waar het Ministerie met heel andere zaken bezig is,  Zo is het bekend dat de aanschaf van het dure “medicijn” uit Cuba, ter waarde van USD 150,- per ampul, waarvan nu al bekend is dat dat niet zal werken tegen het virus, en waarvan het Ministerie in april een grote partij wil inkopen, weggegooid geld is. Waarom wordt dit niet besteed aan de aanschaf van beschermingspakken/overschorten voor de artsen en verpleging in de ziekenhuizen, voor de mondkapjes, de shields, etc.?? Terwijl het toch genoegzaam bekend is dat het werken zonder deze middelen levensgevaarlijk is voor de arts, de verpleging, de patiënten in het ziekenhuis en sowieso de verdere verspreiding van het virus kan bevorderen?!  
 
Het AZP moet als ziekenhuis ook alles zelf doen, zelf zien te rooien. Intussen wordt ook het Wanica Ziekenhuis nu gereed gemaakt ….., maar wel door het AZP, met behulp van de specialisten van het AZP, maar ook door allemaal mensen uit het bedrijfsleven, ingeschakeld door artsen en het AZP.  
 
De VMS doet hierbij dan ook, gezien de volledige inzet van haar medici in de strijd tegen het Coronavirus, een beroep op u, Minister, om nauwkeuriger te zijn in uw uitspraken, opdat wij ons geheel en al kunnen concentreren op Covid-19 en niet steeds geconfronteerd worden met onjuistheden of onwaarheden via de media verspreid. 
 
Tevens doen wij hierbij een dringend beroep op u om de inmiddels bij DNA ingediende controversiële Zorgwetten, waartegen op het hoogste niveau (ook bij de DNA!) reeds ernstig bezwaar is gemaakt door ALLE zorggroepen in ons land, het Bedrijfsleven (VSB en ASFA), de SURVAM en de Vakbeweging (C-47), daarmee een heel groot deel van de samenleving vertegenwoordigend, voorshands te doen aanhouden ter bespreking daarvan met alle stakeholders; zulks echter tot na het moment dat onze strijd en die van het Ministerie en de gehele bevolking van Suriname tegen Covid-19, gewonnen zal zijn verklaard en de aandacht van allen voor nieuwe wetgeving in de zorg met recht mag worden opgeëist!  
Advertenties