Breaking: CBvS geeft bankiers instructie om Bankwet te volgen
26 Mar 2020, 20:50
foto


De governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer, zal in verder overleg treden met De Nationale Assemblee. De dienstverlening van de banken blijft ongewijzigd, totdat de CBvS verdere instructies c.q. richtlijnen geeft conform haar taken, zoals omschreven in de Bankwet en de Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen. 

Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging heeft donderdagmorgen een uitgebreid gesprek gehad met de governor. Tijdens dit gesprek is aan de orde geweest de bezwaren in de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren en hoe invulling te gegeven aan deze wet. De banken worden in de gelegenheid gesteld om hun gedetailleerd commentaar met betrekking tot de tegenstrijdigheden en onuitvoerbaarheid van deze wet, op te sturen naar de CBvS. 

Intussen is bekend geworden dat ook governor Roemer ernstige bezwaren heeft tegen de wet die in werking is getreden. Hij had president Desi Bouterse schriftelijk maandag gevraagd om de wet niet af te kondigen. Dezelfde dag is de wet van kracht geworden. Roemer ging gedetailleerd in op de wet, waarbij hij stelde dat de positie van de CBvS uitgehold wordt. De wet is volgens hem in strijd met andere wetten en bepalingen. De koersen komen niet onder druk te staan door inefficiënties op de valutamarkt, maar ook door macro-economische onevenwichtigheden, vooral ingegeven door een structureel begrotingstekort, stelde Roemer. 

Bericht Surinaamse Bankiersvereniging
"Het bestuur van de Surinaamse Bankiersvereniging, heeft vanmorgen 26 maart 2020, een uitgebreid gesprek gehad met de heer Maurice Roemer, Governor van de Centrale Bank van Suriname. Tijdens dit gesprek is er gesproken over de pijnpunten in de wet, “Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren” en hoe invulling te gegeven aan deze wet. 

Er zijn nadere afspraken gemaakt waaronder dat de dienstverlening van de banken ongewijzigd blijft, totdat de Centrale Bank van Suriname verdere instructies c.q. richtlijnen geeft conform haar taken, zoals omschreven in de Bankwet en de wet “Toezicht Bank- en Kredietwezen”. 
 
De banken worden in de gelegenheid gesteld om hun gedetailleerd commentaar met betrekking tot de tegenstrijdigheden en onuitvoerbaarheid van deze wet, op te sturen naar de Centrale Bank van Suriname. De Governor zal in verder overleg treden met De Nationale Assemblee, omdat de Centrale Bank van Suriname uitvoering dient te geven aan deze wet.  
 
Advertenties