Governor Roemer: Wet holt positie CBvS uit!
26 Mar 2020, 10:10
foto
De brief van governor Maurice Roemer aan president Desi Bouterse. De governor was niet op de hoogte van de inhoud van de wet.


De nieuwe 'valutawet' die aangenomen is door De Nationale Assemblee, holt de positie van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) uit. De wet is ook in strijd met andere wetten. Door het instellen van een Toezichtorgaan, wordt de CBvS niet meer dan een werkarm van dit orgaan. Governor Maurice Roemer somt zijn bezwaren in een drie pagina's tellende brief aan president Desi Bouterse. Hij heeft op 23 maart een dringend beroep gedaan op Bouterse om de wet niet af te kondigen. 

Door deze wet zal volgens Roemer geen ordening komen van het valutaverkeer. De koersen komen niet onder druk te staan door inefficiënties op de valutamarkt, maar ook door macro-economische onevenwichtigheden, vooral ingegeven door een structureel begrotingstekort. Dit fundamenteel punt dient met alle voortvarendheid te worden aangepakt, anders kan er geen sprake zijn van duurzame stabiliteit van de wisselkoersen. 


Roemer benadrukt dat de wet die uiteindelijk aangenomen is zaterdag in De Nationale Assemblee een heel andere is dan de tekst die voor commentaar voorgehouden is aan de CBvS. Er is nu een wet aangenomen die "op gespannen voet staat met de Bankwet en wettelijke regelingen", schrijft de governor. Hij vraagt zich af of de wet uitvoerbaar is en of het doel dat beoogd wordt, bereikt zal worden. 


Advertenties