Breed gedragen Milieu Raamwet goedgekeurd in DNA
27 Mar, 01:58
foto
De Milieu Raamwet is donderdag na een aantal vergaderingen met algemene stemmen aangenomen. (Beeld: DNA)


Na een traject van achttien jaar te hebben bewandeld, zoals minister Soewarto Moestadja, vicevoorzitter van de Raad van Ministers het uitdrukt, heeft De Nationale Assemblee (DNA) donderdag de Milieu Raamwet met 29 algemene stemmen aangenomen. De wet is tot stand gekomen in een samenwerking van coalitie én oppositie. Diverse organisaties en personen hebben zich ingezet hiervoor. Mede-initiatiefnemer Jennifer Simons benadrukt na de aanname dat het een belangrijke dag is voor Suriname. Deze wet is heel belangrijk voor Suriname, waarbij alle neuzen in één richting gericht zijn. 

Naast Simons, zijn de initiatiefnemers Melvin Bouva (NDP), Asiskumar Gajadien (VHP) en Carl Breeveld (DOE). Bouva die de vergadering leidde, zei dat velen niet geloofd hadden dat dit punt gezamenlijk met alle organisaties bereikt zou worden. Suriname heeft een breed gedragen Milieu Raamwet. Er moet voor gezorgd worden dat de 93% bosbedekking van het land behouden blijft. Naast de wet, wordt er ook een Milieu Autoriteit in het leven geroepen. Moestadja zei dat in deze moeilijke tijd waarbij Covid-19 wordt bestreden, de wet is aangenomen. Nu moeten de stappen voor de uitvoering worden gezet. 

Amzad Abdoel, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zegt aan Starnieuws dat de Milieuraamwet de moederwet is die het kader beschrijft waarbinnen het milieu beschermd zal worden. In de toekomst kunnen verder andere organieke wetten worden aangenomen ter verscherping van het beleid. Deze kaderwet geeft vooral de structuur en de contouren aan waarbinnen nu de milieuproblematiek aangepakt zal worden. De wet streeft vooral naar een balans tussen de economische groei en milieubescherming. 

Zo is in de wet geregeld dat de Nationale Milieu Autoriteit wordt ingesteld. Deze autoriteit zal verregaande bevoegdheden hebben. In de wet is vooral heel goed geregeld dat men nu voor tal van activiteiten een milieuvergunning moet hebben. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan, wil men starten met een bedrijfsactiviteit. Ook gaan er milieu effecten analyses gemaakt worden voor aanvang van bepaalde economische activiteiten om onherstelbare milieuschade te voorkomen en sterk te minimaliseren. 

De strafbepalingen in deze wet zijn niet mals, benadrukt Abdoel. Zij die de wet zullen overtreden, zullen het aan den lijve ondervinden. Het allerbelangrijkste in deze wet is de burgerparticipatie. De samenleving krijgt een belangrijke rol te vervullen hoe zij het milieu in de toekomst wil zien. Willen ze bepaalde bedrijfsactiviteiten wel of niet in hun omgeving. "Ik denk dat deze wet alle aspecten heeft die een goede kaderwet dient te hebben. Ze is uitvoerbaar en heeft draagvlak en kan direct in werking," laat Abdoel optekenen. 

Saturday 28 March
Friday 27 March
Thursday 26 March