Regering overtreedt eigen wet controle valutaverkeer
25 Mar 2020, 23:03
foto


Met de aangekondigde maatregelen van de president voor het importeren van basisgoederen in afwijking van de CBvS-koers afgelopen maandag, lijkt de regering de eigen wet Controle Valutaverkeer van de NDP-coalitie, te overtreden. Ook de bekendmaking van de minister van Financiën dat de NDP-topper en ondernemer Chotelal ‘goedkope dollars’ beschikbaar zal stellen voor importeurs, druist in tegen de bepalingen van de wet. Kennelijk realiseert de NDP-coalitie zich dat de haastig in elkaar gezette wet het eigen beleid doorkruist om op korte termijn de koers te beteugelen. Het volk moet zich nu ernstig zorgen maken om wat zij mag verwachten in de komende twee tot drie maanden.

Met het eenzijdig bepalen door de president van de koers op SRD 8.50 voor basisgoederen, overtreedt de regering de eigen goedgekeurde wet. Want zegt artikel 2 van de wet, “het is een ieder verboden voor vreemde valuta transacties een andere wisselkoers te hanteren dan de wisselkoers zoals gepubliceerd door de Bank (CBvS)”. Ook de regering hoort volgens de nieuw aangenomen wet de wisselkoers van de CBvS te hanteren. Deze wet staat namelijk meerdere koersen niet toe. 

Momenteel is de gepubliceerde wisselkoers van de CBvS voor de US‑dollar SRD 7.52 (verkoop). Veel lager dan wat de president de samenleving voorhoudt waartegen medicijnen en basisgoederen nu worden geïmporteerd. Of moeten we een officiële devaluatie verwachten wat in feite zal betekenen dat de prijzen van zaken als medicijnen en benzine omhoog zullen gaan en het leven dus duurder wordt voor het volk? Wat er ook zal gebeuren, nu is formeel medegedeeld door de president dat medicijnen en basisgoederen die nu tegen de koers van SRD 7.52 voor een US-dollar worden geïmporteerd, duurder zullen worden.

Ook de bekendmaking van de minister van Financiën dat de NDP-topper en ondernemer Chotelal ‘goedkope dollars’ beschikbaar zal stellen voor importeurs druist tegen de bepalingen van de wet. Hoe zal NDP-topper Chotelal, die noch de Centrale bank, noch een algemene bank en noch een geldovermakingskantoor is, dan deze goedkope dollars “tegen een redelijke koers” ter beschikking kunnen stellen (lees: verkopen) zonder de wet te overtreden? Zal Chotelal ook niet de wet overtreden indien ‘de redelijke koers” afwijkt van de gepubliceerde CBvS koers? Of zal Chotelal de goedkope kasreserve interventie dollars die hij onlangs heeft mogen kopen van de CBvS, weer tegen 7.52 verkopen? Of gaat het om girale verkopen van US-dollars tegen een hogere koers dan 7.52 en wijst hij samen met de minister van Financiën ons de weg naar de 'nieuwe digitale zwarte markt' voor valuta?

Hoe het ook zij, over de nieuwe wet Controle Financiële Transacties zal nog veel worden gesproken. Met het regeerbeleid van de bijna afgelopen 5 jaren dat gericht is geweest op het bevoordelen van enkele NDP-toppers en uitverkoop van Suriname aan buitenlandse bedrijven, moeten we de NDP-coalitie niet erg serieus nemen met met de "ideologische" argumenten waarom deze wet ingevoerd wordt. De samenleving wordt onterecht verdeeld in "mensen met geld" en de zogenaamde 'mofina wan's'. Dat de koers moet worden gestabiliseerd staat als een paal boven water en is iedereen mee eens. Meer dan 10 jaren had de NDP coalitie de tijd om op een "ideologische" wijze daar invulling aan te geven door te investeren in de productie sectoren om zo duurzame werkgelegenheid en meer verdienmogelijkheden te creëren voor de 'mofina wan's'. Nu dit niet is gedaan, integendeel, de 'Mofina wan's' zijn juist verarmd en -afhankelijk gemaakt van pakketten, zal het volk met het nodige wantrouwen moeten kijken naar de wijze waarop deze wet zal worden toegepast.

Henk Ramnandanlal
Advertenties