Zorgverleners geven signaal aan regering en DNA
24 Mar, 22:21
foto


De zorgverleners, waaronder de medici, de tandartsen, de apothekers, de fysiotherapeuten, de psychologen, de diëtisten, de ergotherapeuten, de logopedisten en huidtherapeuten willen een gepast zorgsignaal afgegeven aan de regering en DNA. Ze steunen het bedrijfsleven in hun actie om op te komen voor het behoud van de bedrijven en de werkgelegenheid in het land. Ze stellen dat ze als dienstverleners rekening houden met hun verantwoordelijkheid richting de samenleving. "Echter achten we het nodig om een signaal van bezorgdheid af te geven."

De zorgverleners zijn niet alleen bezorgd over de aangenomen en afgekondigde omstreden wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren, maar ook over de ingediende zorgwetten. Ze zeggen dat de Raamwet Volksgezondheid en de Wet Financiering Individuele Gezondheidszorg verregaande consequenties zullen hebben voor de gehele zorgverlening in het land.

De volledige verklaring van de zorgverleners luidt:
De groepen van dienstverleners in de Zorg in ons land, te weten de Medici, de Tandartsen, de Apothekers, de Fysiotherapeuten, de Psychologen, de Diëtisten, de Ergotherapeuten, de Logopedisten, de Huidtherapeuten, maken hierbij bekend dat zij met grote bezorgdheid hebben kennis genomen van de aanname en inwerkingtreding van de Valutatransactiewet, zoals afgekondigd op maandag 23 maart jl. De gevolgen van deze wet zijn niet te overzien en onze bezorgdheid strekt zich met name uit over de grote, onherroepelijke consequenties voor het gehele bedrijfsleven, de banken, maar ook de totale samenleving, waar wij allen vredig deel van uitmaken. Deze wet zal ook grote invloed op de zorg hebben, aangezien ook hierdoor aanmerkelijke tekorten aan essentiële middelen zullen optreden.

Onze grote bezorgdheid heeft op gelijke wijze ook betrekking op de onlangs -op initiatief van enkele DNA-leden- ingediende Zorgwetten (de Raamwet Volksgezondheid en de Wet Financiering Individuele Gezondheidszorg), die verregaande consequenties zullen hebben voor de gehele zorgverlening in het land en waarbij ook de groepen werkzaam in de zorg, maar ook het bedrijfsleven en de vakbeweging die allen de enorm verhoogde zorgkosten zouden moeten opbrengen, juist niet betrokken zijn! Indien ook deze nieuwe wetgeving erdoor gedrukt wordt in de DNA, zal de chaos in de zorg niet meer te overzien zijn en wij willen hierbij daarom dan ook dit gepast zorgsignaal afgeven aan de Regering en de DNA. Wij willen graag blijven meewerken aan de verdere ontwikkeling en de verbetering van de kwaliteit alsook van de kostenbeheersing van de Zorg, met vereende krachten in goed overleg met de betreffende actoren, daarmee een breed draagvlak creërend. De ingediende Zorgwetten zijn daar echter op geen enkele wijze een product van en zullen alleen al met de huidige financiële krapte een snel verder afglijden van de zorg te weeg brengen!

Wij steunen ook het Bedrijfsleven in hun actie om op te komen voor het behoud van de bedrijven en de werkgelegenheid in ons land, voor het overeind helpen houden van onze economie, in het belang van de gehele samenleving, in het uiteindelijk belang van allen!

Paramaribo, 24 maart 2020
Het bestuur van de Vereniging van Medici in Suriname
Het bestuur van de Surinaamse Vereniging voor Fysiotherapie
Het bestuur van de Vereniging van Apothekers in Suriname
Het bestuur van de Surinaamse Tandheelkundigenvereniging
Het bestuur van de Surinaamse Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen
Het bestuur van de Vereniging van Logopedisten
Het bestuur van de Surinaamse Vereniging van Diëtisten
De Ergotherapeuten
De Huidtherapeuten
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May
Saturday 23 May