AAV: Nieuwe wet houdt faillissement in van aannemers
23 Mar 2020, 05:27
foto


(Aangeboden)

Ook de aannemerij bezorgd over de consequenties van de nieuwe wet “houdende regels met betrekking tot “verdere ordening” van valuta transacties en het valutaverkeer”. De gevolgen kunnen desastreus zijn en zelf op zeer kort termijn lijden tot faillissementen binnen de bouw en constructie sector. 
 
Net als 'wijziging De Wet op de Staatsschuld' is de wet 'verdere ordening van Valuta Transacties en het Valuta Verkeer' als een dief in de nacht door gedrukt. De Algemene Aannemers Vereniging heeft met grote verwarring en bezorgdheid kennis genomen van de nieuw aangenomen wet 'Met betrekking  tot verdere ordening van Valuta Transacties en het Valuta Verkeer'. Vooropgesteld dat de bedoelingen van de regering en De Nationale Assemblee goed waren, ontstaat toch grote twijfel hierover en met name over de wijze waarop deze wet is tot stand gekomen. Er wordt een vergadering geconvoceerd waarin in elk geval als agendapunt niet is opgenomen de behandeling van de wet: HOUDENDE REGELS MET BETREKKING TOT VERDERE ORDENING VAN VALUTA TRANSACTIES EN HET VALUTAVERKEER”.  

Vervolgens wordt na de opening van de vergadering de behandeling van voornoemde wet wel op de agenda opgenomen en na protest van de oppositie dat een zo belangrijke agenda wijziging niet kan plaats vinden zonder convocatie en informatie vooraf, brengt de voorzitter de agenda wijziging in stemming en wordt de agenda wijziging aangenomen en de wet behandeld en aangenomen. Elke zelf respecterende democratische organisatie, zoals De Nationale Assemblee, zou moeten zijn moet weten dat een dergelijke belangrijke agenda wijziging alleen kan plaatsvinden met toestemming van de gehele Assemblee. De consequenties hiervan zijn des voorzitters. 

Verder mag de vraag rijzen of de volksvertegenwoordigers wel de belangen van het volk dienen als zo een belangrijke wet niet vooraf tot in de details is besproken, en geëvalueerd is en er consensus is bereikt met de stake holders. Dat de wetswijziging vergaande consequenties zal hebben voor alle ondernemers in dit land en zeker op korte termijn de volledige aannemerij zal treffen wordt door de 26 voorstemmers totaal niet beseft. 

In de aannemerij is het niet ongebruikelijk zeker gelet op de niet voorspelbare koers ontwikkelingen en prijs stijging van materialen, dat uitvoeringscontracten zeker als ze lang lopend zijn in vreemde valuta worden afgesloten en dat de opdrachtgever de betaling ook in vreemde valuta doet meestal middels girale overmaking. Zoals gebruikelijk wordt een significant deel van de bouwkosten door de aannemer en/of zijn leverancier voorgefinancierd. Wat zal de consequentie voor de aannemer zijn die nu zijn betaling tegen een koers ontvangt gelijk aan de Centrale Bank koers maar de schulden terug moet betalen aan de leveranciers in SRD tegen een ingekochte koers van SRD 14.00. 

JUIST JA DE AANNEMER(S) GAAT of GAAN FAILLIET
1) ze worden opgezadeld met een groot verlies die zij nergens kunnen verhalen 
2) ze hebben al loon aanpassingen doorgevoerd bij de nieuwe koersontwikkelingen die niet meer teruggedraaid kunnen worden 
3) er zijn financieringscontracten aangegaan met financiële instellingen in vreemde Valuta die terug moeten worden betaald of mag dat thans ook in SRD tegen de koers van de Centrale Bank? Dan zal de consequentie zijn dat het bankwezen in Suriname die grote kredieten heeft uitstaan in vreemde valuta ogenblikkelijk instort.  
 
En zo kunnen we maar doorgaan met de gevolgen. Dit zijn de consequenties van een ondoordacht en in allerijl in elkaar getimmerde wetgeving die geen duidelijkheid verschaft in wat er bedoeld wordt. Het is dus zaak dat de Assemblee en de regering duidelijkheid geven over wat nu werkelijk met de wet wordt bedoeld wat nu wel mag en wat niet en daarmede in ogenschouw neemt de consequenties van haar beslissingen. 
Advertenties