NPS: Wet om persoonlijk ego president te strelen
22 Mar 2020, 20:38
foto


De Nationale Partij Suriname (NPS) stelt dat er geen tijd is voor gelegenheidswetgeving en onderonsjes, gericht op korte termijn politiek gewin en het strelen van het persoonlijke ego van de president die zogenaamd de koers zou droppen. De partij zegt in een verklaring de president de Wet op Controle Valutaverkeer in heroverweging moet nemen en deze vooral niet moet afkondigen.  

NPS-voorzitter Gregory Rusland zegt in een verklaring: 
"De NPS heeft kennis genomen van de nieuwe wet Controle Valutaverkeer en Transactie kantoren, die op dubieuze wijze door de NDP in het holst van de nacht van 20 op 21 maart 2020 in DNA is aangenomen. Als partij, die kan bogen op decennia lange ervaring in het oplossen van de immense sociaal-economische problemen, waarin NDP-regeringen ons land telkens weer stort, maakt de NPS zich ernstige zorgen over de ingrijpende gevolgen, die de afkondiging van deze wet met zich zal brengen voor burgers en bedrijven. Daargelaten dat de wet mogelijk een paniek reactie bij het publiek en, met name de rekeninghouders bij de banken zal kunnen veroorzaken, dreigt ook het gehele economisch leven in ons land verder ontwricht te raken, door deze kortzichtige en ondoordachte handeling van de NDP-fractie, ondersteund door de regering van president  D.D. Bouterse.

Gedreven door uiterst populistische motieven, heeft de NDP een wet goedgekeurd, die het behoorlijk functioneren van de financiële sector verder zal ontwrichten, waarmee ook het fragiele vertrouwen dat het publiek nog heeft in de algemene banken, volledig teniet wordt gedaan. De kennelijke bedoeling van de haastig aangenomen wet is om nog voor de algemene verkiezingen het volk valselijk te kunnen voorhouden dat hoegenaamd kordaat is opgetreden tegen de vlucht, die de wisselkoers van vreemde valuta door het incompetente beleid van de regering Bouterse heeft genomen. 

De regering en haar volgzame coalitie hebben kennelijk echter onvoldoende geleerd uit hun financiële misslagen van het verleden en beseffen onvoldoende dat de wisselkoers zich onder de huidige omstandigheden, niet laat dirigeren door een wet. De bron van de vlucht van de wisselkoers is gelegen in het structurele wanbeleid van de regering, in het bijzonder de minister van Financiën; het funeste beleid van de Centrale Bank; de geïnstitutionaliseerde corruptie en de onrechtmatige toe-eigening van de kasreserves door de staat. 

De harde ervaring is dat onder NDP regeringen (1980-1987, 1990-1991, 1996-2000, 2010-2020), steeds weer een aanslag wordt gepleegd op de waarde van de Surinaamse munten, het privé vermogen van de burgers, die na harde arbeid de waarde van hun spaargelden en pensioenen steeds weer zien verdampen. Vooral seniore burgers, die horen te genieten van hun pensioen, lopen de kans opnieuw te worden gedegradeerd tot bedelaars.

Met de recent goedgekeurde wet Controle Valutaverkeer en Transactie kantoren zal het aanbod van vreemde valuta verder afnemen, met als gevolg dat er hierdoor een nog grotere zwarte markt ontstaat, met een koers die de huidige straatkoers van SRD 17.50 voor de US-dollar, ruim overstijgt. Al deze effecten zullen een negatieve impact hebben op de economische bedrijvigheid en de werkgelegenheid en leiden tot een verdere verarming van ons volk.
De Centrale Bank van Suriname heeft al een negatief eigen vermogen en zal bij het wankelen van de algemene banken, niet de middelen hebben om deze banken de reddende hand te bieden. Ons heel financieel-economisch bestel dreigt dus in elkaar te storten.

Gelet op de traumatische schokken, die het volk nu reeds moet incasseren als gevolg van de Corona-crisis, alsmede de op ons afkomende dreigende wereld recessie, kan de goedkeuring van deze ingrijpende wet als zeer onverantwoordelijk en zeer onmaatschappelijk worden gekenmerkt. Gegeven de omstandigheden, zou de regering zich in dit tijdsgewricht daarom hoofdzakelijk moeten richten op de Corona-crisis en de mogelijke gevolgen van de op ons af komende wereldrecessie. 

Het is daarom geboden dat alle resources in onze samenleving worden gemobiliseerd om het hoofd te bieden tegen de werkelijke problemen, waarmee het Surinaamse volk te kampen heeft. Er is geen tijd voor gelegenheidswetgeving en onderonsjes, gericht op korte termijn politiek gewin en het strelen van het persoonlijke ego van de president die zogenaamd de koers zou droppen.

De NPS roept daarom de president van de Republiek Suriname op om i.o.m de betrokken maatschappelijke groeperingen en in het belang van vooral zij die geen waardevaste inkomens hebben, zijn verantwoordelijkheid in deze te nemen en de wet Controle Valuta verkeer en Transactiekantoren te heroverwegen en vooral niet af te kondigen."
Advertenties