Column: Buig de boom!
12 Mar, 00:59
foto


Sport verbroedert. In het werkwoord verbroederen, kunnen we het zelfstandig naamwoord broeder oftewel broer, terugvinden. Een broer is iemand met wie je nauw verbonden bent. Met andere woorden brengt sport partijen dichter bij elkaar. Kijkend naar wat zich allemaal afspeelt in de sport, kunnen we terecht stellen dat deze uitspraak gekwalificeerd kan worden als een cliché-uitspraak of sterker nog als een holle frase. We hoeven niet ver terug te gaan om dit te staven. In het afgelopen weekend kon ik via de televisie getuige zijn van een tafereel dat niets te maken heeft met verbroedering, maar eerder met een oorlogsituatie, waarbij de vijand koste wat kost, uitgeschakeld moet worden. Dit is niet een op zichzelf staand geval, het is veeleer een wereldwijde trend.

In de wedstrijd tussen Broki en Acoconut maakte het team van Broki een doelpunt, dat volgens spelers van Acoconut afgekeurd moest worden, omdat er sprake zou zijn geweest van een buitenspelsituatie. Aangezien de grensrechter dit niet had geconstateerd, bleef het doelpunt, tot grote ergernis van het Acoconut-kamp, staan. In Suriname is er nog geen Video Assistant Referee (VAR), dus moet de arbiter het hebben van de waarneming van de grensrechter. Meteen na het doelpunt ageerde de Acoconut-achterhoede, liep een der spelers op de grensrechter af en maakte deze in niet mis te verstane woorden duidelijk, dat het doelpunt afgekeurd had moeten worden. De arbiter kwam de vrouwelijke grensrechter te hulp en toonde de speler in kwestie, de gele kaart.

Wie dacht dat dit incident hiermee afgelopen was, vergiste zich deerlijk. De arbiter werd door meerdere spelers verbaal aangevallen en bedreigd. Supporters van A-coconut kwamen het veld op en een maakte zelfs een slaande beweging naar de arbiter die zich niet onbetuigd liet en ook terug sloeg. Het voetbalveld veranderde in een slagveld en een jeugdige haalde zelfs een mes tevoorschijn om de arbiter te lijf te gaan. Door kordaat optreden van de veiligheidsdiensten kon erger worden voorkomen. Als volwassenen zulk gedrag aan de dag leggen is het al af te keuren en bij jeugdigen al helemaal.

Deze jeugdige speler moet zwaar gestraft worden, want men moet de boom buigen als die nog jong is. Hij moet als voorbeeld gesteld worden voor alle andere jeugdigen die het laakbaar gedrag zouden willen navolgen. De jeugd moet de doelen, die Suriname's grote voetbalzoon Clarence Seedorf introduceerde met zijn voetbalacademie, nastreven. Bij jeugdvoetbal zijn verdraagzaamheid, respect en zelfbeheersing erg belangrijk. Geweld is nimmer de oplossing. Ook al heeft de arbitrage een voor jouw ploeg ongunstige beslissing genomen, moet je als team veerkracht tonen en proberen in de resterende tijd het onderste uit de kan te halen. 

Mireille Hoepel


Thursday 28 May
Wednesday 27 May
Tuesday 26 May