Contract nog niet rond; CBvS wil vrijwaringsclausule
12 Mar 2020, 00:00
foto
De onderwerpen die opgenomen zijn in het interpellatievoorstel over de op hol geslagen wisselkoers, het plan van aanpak en de kasreserve.


Vanaf 26 januari is de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) bezig de US$ 330 miljoen aan kasreserve te ringfencen en te onderhandelen over een terugbetaalcontract voor de gebruikte US$ 100 miljoen termijndeposito. Starnieuws verneemt dat de Centrale Bank van Suriname (CBvS) een vrijwaringsclausule in het contract wil hebben. Niemand van de CBvS, de leiding en de raad van commissarissen mag civielrechtelijk noch strafrechtelijk worden vervolgd. Vanmiddag wordt een interpellatievoorstel van de VHP-fractie over de op hol geslagen koers, het plan van aanpak en de kasreserve in behandeling genomen door De Nationale Assemblee.

Het terugbetaalcontract had allang getekend moeten worden tussen de SBV en de CBvS, maar er is veel gesleuteld aan het concept. Intussen is een laatste versie door de SBV gestuurd naar de CBvS, die zich hierover moet buigen. Enkele banken, waaronder De Surinaamsche Bank, zijn tegen de vrijwaringsclausule. Bij het tekenen van een contract is het gebruikelijk dat de civielrechtelijke vervolging niet plaatsvindt, maar een strafrechtelijke vrijwaring is geen gangbare zaak. Het ringfenceplan is intussen wel rond en ondertekend. 

Burgerorganisaties, waaronder the Next Generation (Xaviera Jessurun), Strei! en DA'91, hebben een strafklacht ingediend tegen de leiding van de CBvS over de oneigenlijk gebruikte kasreservemiddelen. Strei! wil dat alle verantwoordelijken worden vervolgd. Het onderzoek in deze zaak is reeds gestart door de procureur-generaal. Ook de banken hebben eerder aangegeven dat ze een strafrechtelijke vervolging overwegen. De gewezen governor van de CBvS, Robert van Trikt, is sinds 6 februari in verzekering gesteld. Deze zaak gaat niet over de kasreserve, maar heeft te maken met malversaties met contracten, overfacturering van peperdure voertuigen en witwassen.

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zei op 4 februari in De Nationale Assemblee dat op 7 februari het contract met de banken getekend zou worden. Ruim een maand later is dat nog steeds niet een feit. Ook is de US$ 330 miljoen nog niet compleet veilig gesteld. De minister zei dat het geld van het volk veilig is. Er is bij de banken en de CBvS samen bijkans US$ 2 miljard, dus er zijn geen problemen om het land draaiende te houden, zei hij. 

Er komt een plan van aanpak om onder andere de op hol geslagen wisselkoers te beteugelen. De kleine man zal volgens de minister niet veel merken van de maatregelen die genomen zullen worden. Hij deelde mee dat de Bankwet moet worden herzien, opdat er meer voorzorgsmaatregelen en controle worden ingebouwd. Hoefdraad onderkende dat het systeem heeft gefaald, maar er zullen voorzorgsmaatregelen genomen worden, zodat dit zich niet herhaalt. Het beloofde plan van aanpak om de wisselkoers die in een vrije val terecht is gekomen, is nog steeds niet gepresenteerd. Tijdens de behandeling van de interpellatie zullen deze kwesties aan de orde worden gesteld.
Advertenties

Saturday 02 December
Friday 01 December
Thursday 30 November