Roemer belooft te zullen antwoorden op brandende vragen
24 Feb 2020, 18:41
foto
Governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, is vandaag begonnen met zijn nieuwe job vol uitdagingen. De antwoorden op de vele vragen komen nog, belooft hij. (Foto: René Gompers)


De nieuwe governor van de Centrale Bank van Suriname, heeft op zijn eerste werkdag, journalisten kort toegesproken. Op brandende vragen heeft hij nog geen antwoord, maar die komen er wel, belooft hij: “Namens de bank beloof ik u dat zodra feiten met betrekking tot uw vragen bekend zijn, wij niet zullen schromen u weer uit te nodigen en het publiek daarover te informeren.”

Roemer is zaterdag benoemd als governor. Zijn voorganger, Robert van Trikt, is in een schandaal verwikkeld geraakt en zit ondertussen achter de tralies. Hij zou onder andere gesjoemeld hebben bij de aanschaf van peperdure auto’s en bij het sluiten van contracten. Na zijn aanhouding is gebleken dat er US$ 100 miljoen van de kasreserve die de banken aan de Centrale Bank hadden toevertrouwd, zonder toestemming en zonder duidelijke bestemming, is gebruikt. De zoektocht naar een nieuwe bankpresident is niet over rozen gegaan. Uiteindelijk is na twee kandidaten voor Roemer gekozen die de schade aan de bank moet herstellen.

Roemer deelt mee dat de belangrijkste voorwaarde voor hem om de functie te aanvaarden, is “dat je als governor de wettelijke taakstelling naar behoren kan uitoefenen”. Hij geeft aan dat andere belangrijke voorwaarden duidelijkheid en uniformiteit zijn. “Er is met partijen gesproken over uniformering in een aantal uitgangspunten om de uitdagingen waarvoor we staan, dat die eenduidig en gezamenlijk worden bepaald.” 

Journalisten wilden naast de voorwaarden ook weten wat er met de koers gaat gebeuren, of er een devaluatie op komst is, of al duidelijk is waar de verdwenen miljoenen voor gebruikt zijn, hoe omgegaan zal worden met transacties van de overheid nu de kasreserve drastisch is gedaald, of de 19.5 miljoen euro die in 2018 was aangehouden nog teruggestort wordt wanneer de contracten met de banken en de overheid getekend zullen worden om de resterende US$ 330 miljoen uit de kasreserve te beschermen.  

Niet op alle vragen kan er nog een “specifiek en nadrukkelijk” antwoord worden gegeven, zegt Roemer. Over een eventuele devaluatie moet er nog een discussie komen bijvoorbeeld. Roemer deelt mee dat hij op de eerste dag het personeel, de directie en raad van commissarissen heeft gesproken over de taken van de bank en de uitdagingen. “Verder heb ik gesprekken gevoerd om een goede inventarisatie te maken van alle vraagstukken die prioriteit hebben, en dat zijn er veel,” vervolgt de governor. Hij deelt mee dat de contracten met de banken en de overheid, om de US$ 330 miljoen te beschermen, deze week worden getekend. “De bedoeling is echt deze week. Dat kunnen we misschien toezeggen. Er zitten nog wat haken aan maar dat zal gebeuren deze week.” 

René Gompers 
Advertenties