Loes Trustfull en Jupta Itoewaki krijgen Golden Gavel Award
24 Feb, 03:14
foto
Stichtingsvoorzitter Angelic del Castilho (midden) met de awardwinners Loes Trustfull (tweede van links) en Jupta Itoewaki (tweede van rechts).


Louise (Loes) Trustfull-Woodruff en Jupta Itoewaki hebben vrijdag de Golden Gavel Award gekregen van Stichting Platform Politiek Actieve Vrouwen. De awards werden in Lalla Rookh Ballroom uitgereikt door stichtingsvoorzitter Angelic del Castilho. Deze awards zijn voor de derde keer uitgereikt. Uit de gepresenteerde levensloop van de beide awardontvangers bleek dat Trustfull en Itoewaki zich leiders hebben getoond op het vlak van strijden voor bescherming en behoud van het milieu.

De stichting stelt zich o.a. ten doel de ontwikkeling van Suriname te bevorderen middels het stimuleren van politieke participatie van vrouwen. Hierbij is van belang dat vrouwen geïnspireerd raken door getoond vrouwelijk leiderschap. Voor deze award kunnen in aanmerking komen vrouwen in de politiek of sociaal-maatschappelijk leiderschapsposities hebben ingenomen in onderwerpen/issues die van groot belang zijn voor de verdere (politieke) ontwikkeling van de vrouw in Suriname. 

Het doel van de awarduitreiking is het verhogen/aanwakkeren van de passie van vrouwen om te participeren in het politieke veld, het verhogen van de realisatie van vrouwen hun actieve rol in (politieke) besluitvorming en het ontwikkelen van de vaardigheden om een leidende rol te hebben in de gemeenschap, maar vooral de politieke gemeenschap. Centraal staat dat de vrouwen die in aanmerking komen voor deze award, inhoud hebben gegeven aan het thema van: Inspirerend, Baanbrekend, Vooruitziend!.

Del Castilho gaf aan dat vrouwen wereldwijd en ook in Suriname een steeds grotere rol hebben in de bescherming van het milieu. De toenemende behoefte aan exploitatie van natuurlijke hulpbronnen vormt een bedreiging voor de milieugezondheid van ongekende omvang. Als er geen nieuw beleid in uitvoering komt, kan deze situatie vernietigende resultaten hebben voor de ontwikkeling van mens en natuur. 

"Wij weten vandaag dat vrouwen een cruciale rol hebben in zowel de economie als de toekomst van het milieu in ons land. Zij zijn bij uitstek milieu-opvoeders en dragers en inspiratie voor verandering. Vrouwen vormen de sleutel in de processen die moeten leiden tot een meer duurzame en gezonde ontwikkeling van ons land, van onze planeet", zei Del Castilho. Zij is overtuigd dat de ontvangers van de Golden Gavel Award behoren tot de betere voorbeelden voor de samenleving. Hun karakter, inzet en overtuiging in de strijd voor milieubehoud, bescherming en herstel, zijn inspirerend. Wanneer vrouwen opstaan voor hun gemeenschap, voor hun land, zijn zij de meest krachtige stem die gehoord wordt, meent ze. 

In hun dankwoord gaven Trustfull en Itoewaki blijk van bijzondere erkentelijkheid dat zij in aanmerking zijn gekomen voor deze award. Beiden gaven als boodschap naar elke burger die droomt van verandering, om daar actief inhoud aan te geven en niet op te geven. Trustfull legde vooral de nadruk op de plicht een goede basis te leggen voor toekomstige generaties. Itoewaki vestigde de aandacht op de strijd die geleverd moet worden tegen de vernietiging van hele ecosystemen. Er komt een dag dat men zal erkennen dat de waarde van geld het moet afleggen tegen de kracht van de natuur. 

Tuesday 14 July
Monday 13 July
Sunday 12 July