Granman Aboikoni krijgt groen licht krutu aanpassen wetten
18 Feb, 22:38
foto
Granman van de Saramaccaanse stam, Albert Aboikoni (midden) aan het woord tijdens de driedaagse Lio Krutu die gehouden is. (Foto: RO/NII)


Tijdens het driedaagse Lio Krutu heeft het traditioneel gezag van de Saramaccaanse gemeenschap enkele wetten behandeld die dringend moeten worden aangepast. Deze passen niet meer in deze tijd. Volgens de traditie worden mensen die door verdrinking om het leven zijn gekomen langs de rivier begraven. Opperhoofd Albert Aboikoni vindt dat de slachtoffers een volwaardige begrafenis moeten krijgen. Naast deze groep, zullen er ook de begrafenis van mensen die hebben geleefd met albinisme (de albino's), ex-Hanse-patiënten (lepra) en vrouwen die tijdens de zwangerschap zijn gestorven, andere regels worden doorgevoerd. 

Over het niet opzettelijk doden van een ander, is ook voorgesteld volledige verbanning uit het dorp af te schaffen. Deze voorstellen zijn door aanwezige traditionele gezagsdragers geaccepteerd en zullen verder in dorpsverband worden besproken. Het grootopperhoofd stelde verder ook voor dat er vanuit elke Lo een vertegenwoordiger wordt afgevaardigd, die zitting zal nemen in een raad die de granman zal ondersteunen bij de uitvoering van de aangepaste wetten, meldt Regionale Ontwikkeling via het Nationaal Informatie Instituut. De krutu is zondag feestelijk afgesloten. 

Op de derde dag van de krutu werd de coöperatieve vereniging Saamaaka Wosu aan de aanwezigen geïntroduceerd. De granman ontving onder publieke belangstelling de officiële documenten, waaronder het lidnummer van de coöperatie van, Renaldo Huur, manager van Coöperatieve Bank Godo te Atjoni. Het hoofddoel van de organisatie is om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van het gebied ter hand wordt genomen en wel op een milieuvriendelijke manier. De coöperatie zal een werkarm zijn van het traditioneel gezag, met ondersteuning van de raad. 

“We zijn ervan bewust dat de gemeenschap zelfvoorzienend moet zijn. Als je zelfvoorzienend bent sta je stevig, waarna je ernaartoe gaat werken om economisch sterker te worden”, stelde de granman. Hij gaf te kennen dat prioriteit gegeven wordt aan de ontwikkeling van de landbouw in het gebied om zodoende de voedselproductie op gang te brengen. Ten tweede zal er gewerkt worden aan het werven van fondsen die het uitvoeren van projecten binnen de gemeenschap moet vergemakkelijken. Een onderdeel van de coöperatie is daarom het Saamaaka Wosu Fonsu die zich op de werving en het beheer van de financiële middelen zal richten. De eerste inleg zal worden gepleegd door het grootopperhoofd zelf, de hoofdkapiteins, de kapiteins en de basja’s. Ook Assembleelid Silvana Afonsoewa (NDP) die aanwezig was tijdens de krutu, stemde in SRD 20.000 te doneren voor het fonds. De granman riep vanuit zijn plek eenieder die de Saramaccaanse gemeenschap een warm hart toedraagt op, bij te dragen aan het fonds ter verdere ontwikkeling van het binnenland.

Thursday 02 April
Wednesday 01 April
Tuesday 31 March