SPA, ABOP, DOE en Strei! ook van de partij maandag
15 Feb 2020, 14:34
foto


De SPA, ABOP, DOE en Strei! zullen de protestmanifestatie maandag ook ondersteunen. Intussen hebben de politieke partijen VHP, NPS, PL, DA'91 al verklaringen hierover uitgegeven. C-47, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, Algemene Aannemers Vereniging, de Vereniging van Economisten in Suriname, de Bond van Leraren en Alliantie van Leerkrachten in Suriname hebben eerder meegedeeld ook op het Onafhankelijkheidsplein aanwezig te zullen zijn. 

"Bent u ervan bewust dat wanneer de koers van SRD 8.5 naar SRD 10 voor US$ gaat binnen een week, dat uw geld binnen een week 18% in ontwaard? Dat wanneer u in december een kilo aardappel kocht voor SRD 5 en nu voor minimaal SRD 6, dat U dan 20% meer betaalt voor uw eerste levensbehoeften binnen een maand. Het zal niet hierbij blijven, want de verdienpositie van het land is in geen tijden verbeterd, dus waar gaan de nodige middelen vandaan komen?
Niemand wenst deze situatie, maar de realiteit is daar en wij worden erbij betrokken als we nou willen of niet," stelt de SPA. 

ABOP zegt de actie voor 100 procent te ondersteunen. De partij hoopt hiermee een duidelijk signaal te geven om het tij te keren. De ABOP staat helemaal achter het doel van deze spontane en vreedzame actie. Door de zwakke, onbetrouwbare en verslechterde financiële huishouden van de regering, met als dieptepunt de verdwijning van meer dan US$ 100 miljoen aan kasreserve, zitten vele handelaren, ondernemers en de verschillende huishoudens met de handen in het haar. De kosten voor levensonderhoud worden met de dag hoger, de prijzen in de winkels blijven stijgen. De regering kan tot heden niet precies tot de laatste centjes verklaren waarvoor zij het geld van de gemeenschap heeft gebruikt. Vriendjespolitiek viert hoogtij, terwijl het volk wordt onderdrukt en de armoede steeds ergere vormen aanneemt. Ondanks de financieel malaise waar in het land verkeert, blijft de regering geld lenen, stelt ABOP. 

"Het is een rechtvaardige strijd en elke Surinamer die tegen corruptie en tegen vernietiging van onze sociaal-economisch systeem is, dient dit te ondersteunen. Het is geen partij-politieke strijd, maar een nationale zaak. DOE roept dus alle Surinamers op om maandag te participeren," zegt DOE in een oproep. 

"Maandag gaan we protesteren tegen het wanbeleid van deze regering. Laat uw stem horen omdat: 
Uw geld wordt gestolen. Uw boodschappen worden duurder. Uw salaris wordt steeds minder waard. Uw kinderen verdienen beter onderwijs. U verdient betere en integere leiders," stelt Strei!. 

De SPA zegt geen vertrouwen te hebben dat de regering van goede wil is om verandering van beleid door te voeren. De afgelopen 10 jaren is vanuit verschillende consultaties dialoog gevoerd tussen de overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging. "Verder hebben wij als buiten parlementaire politieke organisatie alsook diverse andere maatschappelijke groeperingen zoals de VES gevraagd en ongevraagd de regering geadviseerd om het beleid om te buigen. De regering heeft steeds nagelaten die maatregelen te treffen om onder andere de financieel economische situatie van het land stabiel te houden. Integendeel is in het huis van de democratie, DNA, wetgeving aangenomen om de regering in staat te stellen het leningenplafond te overschrijden, is faliekant gelogen dat er niet gedevalueerd zal worden, heeft men platvloers de kasreserve geroofd, en is er totaal geen verantwoording gegeven van de bestede middelen ook niet aan DNA. Er is kop noch staart te vinden in de onsamenhangende verklaringen die president Bouterse geeft op zijn eigen georkestreerde persconferenties of bij zijn andere georganiseerde publieke activiteiten. Kortom wij van SPA begrijpen het totaal niet meer," zegt de politieke organisatie. 

Het is volgens SPA nodig om een krachtig signaal uit te sturen naar de regering en naar DNA om aan te geven dat de mateloze terging en respectloze behandeling van het Surinaams volk nu moet stoppen. Op alle mogelijke manieren hebben de regering en de coalitie in DNA geprobeerd de soevereine wil van het volk te bagatelliseren. Het is mensonterend om als volk zo genegeerd te worden omdat de coalitie een numerieke meerderheid heeft in DNA. Dit leidt tot mateloze irritatie en de vernedering heeft een onaanvaardbaar niveau bereikt. De SPA ondersteunt daarom de acties van maandag 17 februari 2020 ten volle en roept al haar leden op om aanwezig te zijn op het plein met gepaste protest borden. 
Advertenties