C-47 staat niet achter kandidatuur Zunder
14 Feb 2020, 13:11
foto
Robby Berenstein, voorzitter van C-47, op de besturenvergadering vandaag. (Foto: René Gompers)


C-47 heeft formeel besloten de kandidatuur van vakbondsleider Armand Zunder voor governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) niet te ondersteunen. Dit heeft de voorzitter van de vakcentrale, Robby Berenstein, zojuist bekendgemaakt tijdens de Assemblee van de Arbeid. Hij voldoet ook niet aan het profiel van een governor bij de CBvS. Eerder is Zunder, voorzitter van de Progressieve Werknemers Organisatie, bij hem geweest. Op persoonlijke titel had Berenstein aan Zunder meegedeeld dat hij onder voorwaarden hem zou ondersteunen als vakbondsbroeder. Een van de voorwaarden was dat minister Gillmore Hoefdraad van Financiën moest aftreden. 

Berenstein zegt dat na het gesprek met Zunder intern en extern afstemming heeft plaatsgevonden. Zunder is deskundig in zijn vak maar als governor zijn er meer kwalificaties nodig. Ook bij afstemming met de Surinaamse Bankiersvereniging en Vereniging Surinaams Bedrijfsleven bleek dat er geen draagvlak is voor Zunder. Berenstein heeft Zunder intussen persoonlijk gevraagd om de zaak in heroverweging te nemen. Het is niet goed voor hem en ook niet voor de vakbeweging om die functie aan te gaan. 

C-47 hoopt dat Zunder afziet van het ambiëren van deze functie. Ook de bond bij de CBvS vindt het niet goed dat de vakbondsleider governor wordt. Hij zal niet in staat zijn volgens Berenstein om deze functie autonoom te kunnen uitoefenen. De politieke bemoeienis is te groot. Deze kwestie moet volgens C-47 geen grotere verdeeldheid in de vakbeweging teweeg brengen. De verdere ontwikkelingen worden afgewacht. 
Advertenties