Column: Stem van het volk zal altijd overwinnen
11 Feb, 00:59
foto
Sigmund Proeve


De publieke opinie - de stem van het volk - gaat altijd bepalend zijn, ongeacht of iemand het alleenrecht heeft om beslissingen te nemen. Bankiers die geen stelling willen nemen, verschuilen zich achter dat de president het prerogatief heeft om een governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) te benoemen. Dus dan hoeven zij lekker geen standpunt in te nemen. Ze hoeven niet het achterste van hun tong te laten zien, want mensen zijn bang voor hun positie. 

Bij de bank draait het om geld. Zolang het geld veilig wordt gesteld, tellen andere zaken als de rug recht houden niet. Een gebogen rug is niet erg, zolang dat bukken te maken heeft met de zware zakken geld die opgetild moeten worden. De algemene verontwaardiging die gekomen is vanuit brede lagen van de bevolking is niet doorgedrongen tot mensen die  juist een ferm standpunt in moesten nemen omdat sinds medio januari een crisis gaande is op de CBvS. 

Het zijn de banken geweest die moord en brand hebben gegild dat US$ 100 miljoen van de vreemde valuta kasreserve is gebruikt zonder hun toestemming. Het wantrouwen dat er was dat het geld niet veilig zou zijn in de kluizen van de CBvS is uitgekomen. Het publiek is behoorlijk geschrokken want als aan de spaarcenten van burgers wordt gekomen, kan er een bankrun ontstaan. Gelukkig is dit niet gebeurd. Van de bankiers die voorop in de strijd stonden, werd een ferme houding verwacht. Dit is alleen geëtaleerd door DSB-directeur Steven Coutinho die een taal sprak die begrepen werd door brede lagen van het volk. 

Om het vertrouwen in de SRD en het bankwezen terug te winnen, is het nodig dat lijnrechte standpunten worden ingenomen. Hoewel de president in zijn eentje kan bepalen wie governor wordt, heeft hij de bankiers toch gevraagd om met namen te komen. Dan moeten er wel personen naar voren geschoven worden die acceptabel zijn voor de president. In elk geval bleken de namen van Glenn Gersie, Jim Bousaid en Anne Harmsma de president niet te bevallen. Dus geen van de drie heeft het gehaald. Daarna noemt de president een naam: Sigmund Proeve. Los van dat Proeve over kennis beschikt en ook een goede job zou kunnen verrichten onder de juiste omstandigheden, moet niet verwacht worden dat het verleden van de persoon niet zal worden opgerakeld. Alles wat onder bergen zand bedolven lag, is weer opgegraven en heeft heel veel stof doen opwaaien. 

Als eenmaal de beer los is, kunnen dingen niet in de hand worden gehouden. Uit veel verklaringen en meningen op sociale media bleek duidelijk dat het volk niet van plan is - prerogatief of niet - elk besluit te pikken. Zelfs als de Bankiersvereniging de andere kant opkijkt en zich alleen maar druk maakt om het geld veilig te stellen. Nu is het weer gebleken dat niet alles met geld en steun van netwerken te koop is. Vertrouwen is niet met goud, noch met euro's, dollars en voedselpakketten met daarin uien en aardappelen te koop. Uiteindelijk zal de publieke opinie het bepalen.

Nita Ramcharan
Advertenties