DSB rvc: Geen druk om Coutinho te ontslaan
02 Feb, 11:29
foto
DSB algemeen directeur Steven Coutinho bedankt president-commissaris Erwin Emanuels na zijn toespraak. Uiterst links directielid Angela Sardjoe. (Foto's: Ranu Abhelakh)


President-commissaris van De Surinaamsche Bank (DSB), Erwin Emanuels, heeft vanmorgen het publiek in ronde bewoordingen meegedeeld dat er geen druk wordt uitgeoefend door geen enkele partij om algemeen directeur Steven Coutinho te ontslaan. Er is geen opdracht hiervoor gegeven. Ook vanuit de regering wordt tegenover Starnieuws aangegeven dat hier helemaal geen sprake van is. Coutinho die het personeel, gepensioneerden, politici en belangstellenden toesprak, ontkende dat er druk is. Hij merkte op dat de raad van commissarissen (rvc) vanaf dag 1 achter hem staat. 

Emanuels benadrukte dat de eerste prioriteit is dat het vertrouwen dat mensen gesteld hebben in de bank om hun geld daar te zetten, niet te beschamen op geen enkele wijze. "Wij zijn een onafhankelijke systeembank. DSB heeft de afgelopen maanden grote sprongen vooruit gemaakt, dankzij het leiderschap van Steven Coutinho, aangevuld met de overige directieleden. En eerlijkheidshalve het gehele personeel van de bank is heel supportief geweest. En daarvoor wil ik jullie allemaal bedanken", zei Emanuels die herhaaldelijk onderbroken werd met luid applaus. 


De CEO van DSB in gesprek met journalisten in de bank. Links vakbondsleider Robby Berenstein. 

De reden voor de rvc-vergadering is om samen met de directie de volgende stappen te bespreken. "Maar ook garanties te creëren dat alles wat wij beloven waar te kunnen maken. We hebben vergaderd om op één lijn te zitten tussen raad van commissarissen en directie, zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen. Daar staan we voor. Wij zijn niet hier om spelletjes te spelen. We zijn hier om te zorgen dat uw geld veilig is," zei Emanuels. 

Coutinho merkte op dat het niet om hem gaat, maar om de bank en het volk. "Heel veel mensen hebben tegen mij gezegd 'Steven, kan je alsjeblieft je toon temperen'. Ik zal mijn woorden voorzichtig kiezen. Tegelijkertijd, mijn emotie blijft hetzelfde. 600.000 mensen verdienen het om met respect behandeld te worden. Hun geld is hún geld. Niet voor aardappelen of uien," zei de banktopper.  

Het vertrouwen en de wensen van de klanten blijven altijd gewaarborgd. "Laten wij alsjeblieft nog geen vingers wijzen. Laten wij geen insinuaties maken. Er zijn heel veel zaken die nu gaande zijn. Die heeft het gestolen, die heeft het gestolen. Wij weten het niet. Laten wij de processen aflopen zoals ze bewandeld moeten worden. Laten wij onze verantwoordelijkheid nemen richting onze klanten en waarborgen dat hun geld veilig is en laten de juridische processen die zich zullen voordoen, laten die hun gang gaan", zei Coutinho.

Vakbondsleider Robby Berenstein bedankte de rvc en de directeur voor de geruststellende woorden. Hij zei dat de strijd doorgaat omdat de belangen groter zijn. Het geld moet teruggestort worden voor alle banken. Er moet uitleg komen over waar het geld naar toe gegaan is. De regering is nu in vergadering met de Surinaamse Bankiersvereniging. Later op de dag wordt meer informatie verwacht, ook van de zijde van de regering. 
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January