Parmessar: SRD 110 per baal padie; afzet rijst gegarandeerd
26 Jan, 02:48
foto
Minister Rabin Parmessar van LVV legt uit dat de afzet van rijst tot volgend jaar is gegarandeerd. Naast hem regeringsadviseur Ramon Abrahams en Assembleelid Rachied Doekhie. (Foto's: LVV)


De afzet van witte rijst is tot 2021 gegarandeerd. Suriname en Venezuela hebben een overeenkomst getekend voor de export van 30 duizend ton witte rijst. Zaterdag is begonnen met het beladen van het tweede schip met rijst naar Venezuela. Door deze gegarandeerde afzet kunnen boeren aan het eind van dit seizoen rekenen op een opkoopprijs van natte padie van 79 kg minimaal SRD 110 per baal ontvangen. Het is de bedoeling dat hetzelfde schip dat de rijst naar Venezuela vervoert, terug zal keren met kunstmest voor de rijstsector. 

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), zijn staf en de Venezolaanse ambassadeur Ayerin Yesenia Flores Rivas zijn naar Nickerie afgereisd. Assembleelid Rachied Doekhie (NDP) zei dat de gegarandeerde export vooral de boer ten goede moet komen. Hij merkte op dat een betere prijs voor de exportrijst zeker zal doorwerken op de prijs die boeren voor hun product zullen ontvangen. Met de tweede verscheping is er nu bijkans 5000 ton rijst naar Venezuela vervoerd. Regeringsadviseur Ramon Abrahams die belast is met de export, stelde dat betekent dit dat de boeren in Nickerie genoeg zullen moeten produceren om de overige 25000 ton voor export te kunnen halen. Hiermee is ook de voorziening van deze belangrijke input voor de sector gegarandeerd. Volgens Parmessar is de export naar Venezuela het bewijs dat er voor onder andere de rijstsector goed beleid wordt gemaakt omdat de afzet van het product en de continuïteit van input hiermee voor de komende tijd zijn veilig gesteld. 

De bewindsman bracht in herinnering dat een zak kunstmest 6 maanden geleden nog voor SRD 225 werd verkocht, deze is geruime tijd gedaald naar SRD 165 af magazijn. "Wanneer straks de ureum is aangevoerd zal deze prijs voor het komende inzaai seizoen maximaal SRD 150 bedragen. Zie daar de besparing voor de boeren die ondertussen ook door het ministerie van LVV is uitgerekend." Parmessar zegt er terdege van bewust te zijn dat hiermee nog niet alle problemen in de sector zijn opgelost, meldt LVV. 
Advertenties

Saturday 29 February
Friday 28 February
Thursday 27 February