VHP: Laagste rating ooit; regering weigert feiten te zien
17 Jan 2020, 12:12
foto


De VHP zegt in een verklaring met grote bezorgdheid kennis genomen van de downgrade van Surinames credit rating naar het niveau van CCC (triple C). Deze kredietstatus is de laagste in de geschiedenis van ons land. Suriname is nooit eerder zo laag beoordeeld, maar meer nog is dit de tweede maal dat onze kredietstatus onder deze regering met twee stappen tegelijk is verlaagd. De CCC rating correspondeert met het rapportcijfer 2. Dit is een extreem speculatieve kredietstatus waarbij geldschieters ernstig rekening houden met wanbetaling. Dit plaatst Suriname in het rijtje van internationale financiële paria's die alleen nog tegen steeds hogere woekerrentes kunnen lenen. 

De downgrade is een direct gevolg van de leenverslaving van de NDP-regering. Dit bevestigt wederom dat de redding van Suriname nooit gerealiseerd zal kunnen worden door de NDP. Het is tijd voor een nieuw beleid, tijd voor een nieuwe regering met de VHP. Met haar deskundig en integer kader is de VHP in staat zijn Suriname uit dit - nu nog diepere - dal te halen. Met de VHP aan het roer zal niet alleen het vertrouwen terugkeren, maar zal ook snel en effectief worden gewerkt aan stabilisatie en groei van de economie. Dit tweesporen beleid garandeert duurzame macro-economische stabiliteit die uiteindelijk alle burgers ten goede zal komen. De VHP zal met alle oprechte Surinamers samenwerken.

Ook nu weer weigert de regering de feiten onder ogen te zien en probeert zij haar incompetentie te schuiven in de schoenen van Fitch die de oppositie in de kaart zou spelen. Deze “a no mi” mentaliteit is een fundamenteel kenmerk van de NDP. Wat de regering niet beseft is dat fragiele macro-economische verworvenheden in geen verhouding staan tot de explosief groeiende staatsschuld die steeds moeilijker te financieren zal zijn. Fitch constateert terecht een verminderde terugbetalingscapaciteit en heeft de kredietstatus van Suriname dienovereenkomstig aangepast. 

De VHP spreekt ook haar bezorgdheid uit over de signalen dat de regering overweegt de 20% participatie van Staatsolie in Blok 58 te verkopen. Dit kan maar één doel hebben om nog snel voor de verkiezingen te “cashen” uit de offshore olievondst. Deze verleiding is alleen maar groter geworden met de downgrade omdat lenen nu duurder zal worden voor de regering. Het risico is reëel aanwezig dat het 20% belang van Staatsolie voor een appel en een ei wordt verkocht, net zoals Staatsolie zelf in 1998 voor een habbekrats van de hand zou worden gedaan. De VHP zal dit echter niet toestaan en houdt elke ontwikkeling hieromtrent scherp in de gaten.

Advertenties

Sunday 03 March
Saturday 02 March
Friday 01 March