Column: Oppositie holt achter de feiten aan
24 Dec, 00:59
foto


Terwijl de oppositie nog zat te slapen, heeft de NDP-fractie namen en cv's gestuurd naar DNA voor het Constitutioneel Hof. NDP-fractieleider Amzad Abdoel heeft het niet eens stilletjes gedaan. Hij heeft van te voren aangekondigd dat zijn fractie invulling zal geven aan dit orgaan. Een paar dagen eerder toonde VHP-topper Asiskumar Gajadien zijn bezorgdheid over 'de streken' van de NDP. Ondanks dat alles met open vizier gebeurde, heeft de oppositie het laten liggen en de zaak uit handen gegeven. 

Vrijdag stond het al op de agenda van de huishoudelijke vergadering, die 24 uur eerder was uitgeschreven, dat gesproken zou worden over de bemensing van het Constitutioneel Hof. Toen de voordrachten van de NDP al gedaan waren, haastte de oppositie in 'schildpad-draft' om namen voor te dragen voor dit grondwettelijke orgaan. De cv's zouden nog worden opgestuurd. Dat is maandag gebeurd, maar kort voordat de vergadering gehouden zou worden. Bovendien zijn er nog veranderingen aangebracht in de voordrachten. De oppositie heeft haar huiswerk slecht gedaan. 

De coalitie heeft op een gemakkelijke manier een stok kunnen vinden om de hond te slaan. Door vlak voor de vergadering stukken in te dienen, heeft de coalitie gewezen op de korte tijd om alles te bestuderen. Afgesproken was om 24 uur van te voren de stukken door te sturen voor bestudering. De oppositie vroeg in de vergadering om de bespreking van alle voordrachten uit te stellen, maar de coalitie had hier geen oor naar. De coalitie wil zo snel mogelijk het Hof in werking zien, want ze heeft geen tijd te verliezen. 

Voor de coalitie was het kinderspel om korte metten te maken met de oppositie. 27 coalitieleden waren in de vergadering en zoals het vaak voorkomt, was de oppositie slecht vertegenwoordigd. 27 tegen 10 is gelijk knock-out slaan, precies in de rechterhoek van de mond. Dus is er besloten om de voordrachten van de coalitie te behandelen. De oppositie heeft de vergadering daarop verlaten. In een mum van tijd was paars klaar met het bespreken en goedkeuren van de namen en functies. Een volgende huishoudelijke vergadering wordt pas op 10 januari 2020 gehouden. Dan is het Hof intussen misschien al benoemd door de president. 

Het laat zich gemakkelijk raden wat de eerste klus zal zijn voor het Constitutioneel Hof. De coalitie-fractie heeft meerdere malen aangegeven dat de Amnestiewet nog recht overeind staat, wat rechtsgeleerden en andere deskundigen ook beweren. Als eerste toetsing zal aan dit Hof worden voorgehouden dat de rechter voorbij is gegaan aan de Amnestiewet, die in alle haast is aangepast in april 2012. Na een schorsing van vier jaar, is deze wet niet van toepassing verklaard door de rechterlijke macht. Uiteindelijk is ex-legerleider Bouterse - de sterke man van Suriname - door de Krijgsraad veroordeeld tot 20 jaar cel. 

De partijen die nu in de oppositie zitten, hebben gedurende de gehele militaire periode en ook daarna - ondanks 40 zetels - geen afdoend antwoord weten te geven op perikelen waarbij Bouterse de hoofdrol speelt. Steeds werd gehoopt dat anderen, waaronder het buitenland, het probleem maar moesten oplossen. Het feit dat Bouterse, die een staatsgreep heeft gepleegd, de grondwet buiten werking stelde en verdacht werd van moord, op democratische manier gekozen is tot president, is vooral te wijten aan het Front en Nieuw Front. Er is niet gezorgd door wetgeving om bepaalde principiële zaken goed te regelen. Er werd gerekend op fatsoen en moraal, heel rekbare begrippen. De oppositie zal uit een ander vaatje moeten tappen om niet knock-out te gaan tijdens de bokswedstrijd, met als hoogtepunt 25 mei 2020.

Nita Ramcharan
Advertenties