NDP-fractie doet voordrachten Constitutioneel Hof
19 Dec 2019, 13:32
foto


De NDP-fractie heeft Jimmy Kasdipowidjojo voorgedragen als voorzitter van het Constitutioneel Hof. Hij is in februari beëdigd als plaatsvervangend lid van het Hof van Justitie. Officier van justitie, Gloria Stirling, gehuwd Karg, is voorgedragen als ondervoorzitter. De voordrachten zijn zojuist gedaan bij de voorzitter van De Nationale Assemblee. 

Als leden zijn voorgesteld de juristen: Anoeradha Ramautar, gehuwd Akkal, Magda Venoaks, gehuwd Hoever en Maya Manohar, gehuwd Fokké. Als plaatsvervangers komen op de lijst van de NDP-fractie voor de juristen Rinette Djokarto, Bien Sojo en Jornell Vinkwolk. 

Fractieleider Amzad Abdoel had eerder tegenover Starnieuws verklaard dat de voordrachten zouden worden gedaan door zijn fractie. Hiermee wil de NDP verdere invulling geven aan de onlangs aangenomen en afgekondigde Wet Constitutioneel Hof. Abdoel geeft aan dat het gaat om deskundigen. Hun curriculum vitae is eveneens bijgevoegd. 

In artikel 2 van de wet staat dat de voorzitter, de vicevoorzitter, de leden, alsmede de plaatsvervangende leden van het Hof worden, op voordracht van De Nationale Assemblee, voor een periode van vijf jaren door de president benoemd. 

Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May