VEAPS ontstemd over stopzetting export sopropo
13 Dec, 08:35
foto


De stopzetting van de export van verse sopropo naar de Europese Unie is als een klap aangekomen binnen de sector. De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) is zeer teleurgesteld. Sopropo maakt ongeveer 35% uit van de hoeveelheid van verse groenten en fruit die de leden van de vereniging per luchtvracht exporteren naar Nederland. Het verlies van een exportmarkt is zeer ernstig, aangezien het gebleken is dat in de afgelopen 20 jaren geen nieuwe markten zijn geïdentificeerd "voor onze agrarische producten."

Vanaf morgen, 14 december, is het verboden sopropo naar de Europese Unie te exporteren. De maatregel maakt deel uit van de strengere regels over de invoer van verse groenten en fruit in de EU om "instroom van schadelijke organismen" binnen de unie te voorkomen.  De nieuwe regelgeving is sinds 2016 aangekondigd en gaan morgen deels in. Sopropo staat op de lijst van hoge risico planten. Als Suriname voldoen aan een aantal eisen, kan de export van dit product weer op gang komen.

In een verklaring spreekt de VEAPS haar teleurstelling uit dat ondanks de inspanningen in de afgelopen vijf maanden er geen uitzondering voor de export van sopropo naar de EU is gerealiseerd. Exporteurs en het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij hebben in de afgelopen maanden hard gewerkt aan training van de boeren. De bevindingen van de EU audit in oktober dit jaar heeft uitgewezen dat de exportbedrijven de nodige voorzieningen hebben getroffen voor de post-harvest behandeling van de exportgewassen. Er is een 100% controle uitgevoerd bij de verschillende landbouwexportbedrijven.

De vereniging zegt dat het verbod een enorme klap is voor de lokale productie. Zij vraagt zich af hoe Suriname zich in de afgelopen drie jaren niet adequaat heeft kunnen voorbereiden op een maatregel om dit probleem te voorkomen. De actie vanuit het ministerie van LVV kwam pas in juli 2019. "Hierin schuilt de kern van het probleem van onze overheid in de afgelopen jaren."  De overheid moet volgens de VEAPS meer faciliterend optreden naar de nationale producenten, "waardoor de zo broodnodige diversificatie van onze productie gestalte kan krijgen."

Wat de vereniging ook tegen de borst stuit is dat een EU-nota van 26 september 2019 met een technisch dossier sopropo het ministerie van LVV niet heeft bereikt. Volgens informatie van de VEAPS heeft de EU een nota afgegeven aan de Surinaamse ambassade in Brussel en de EU-post te Georgetown. "Na speurwerk van LVV begin december is men erachter gekomen dat de nota het ministerie niet heeft bereikt." Hierdoor kon volgens de VEAPS het ministerie van LVV niet ruimschoots voor de ingangsdatum van de strikte EU-regels -morgen-, inspelen  op de additionele vragen van de EU.

De VEAPS roept de overheid op om al haar middelen in te zetten om de exportmarkt van verse groenten en fruit naar de EU te beschermen en de ingezette dialoog met de EU verder te intensiveren, waarbij de diplomatieke kanalen maximaal worden ingezet.

Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January