Suriname en Kenia tekenen drie overeenkomsten
13 Dec, 02:51
foto
Minister Yldiz Pollack-Beighle en haar Keniaanse ambtgenoot Monica Juma. (Foto: Buza)


Suriname en Kenia hebben drie overeenkomsten getekend. Het gaat om een Raamwerkovereenkomst voor Vriendschap en Samenwerking, een overeenkomst Vrijstelling van de Visumplicht voor houders van diplomatieke- en dienstpaspoorten, alsook nationale paspoorten bij officiële dienstreizen. Ook een Memorandum van Overeenstemming over de totstandkoming van een Politiek Consultatie Mechanisme tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken, werd getekend.

Minister Yldiz Pollack-Beighle heeft op uitnodiging van haar Keniaanse collega Monica Juma een bilaterale bespreking gehouden woensdag. Suriname beoogt met dit bezoek concrete invulling te geven aan de bilaterale relatie tussen beide landen, alsmede met de landen van het Afrikaanse continent. De ontmoeting komt als resultaat uit het gesprek tussen de presidenten Desi Bouterse en Uhuru Kenyatta op 26 november jongstleden, meldt het ministerie via het Nationaal Informatie Instituut. 

Op korte termijn zal een niet residerende ambassadeur voor de Republiek Kenia worden benoemd. Ook zal Kenia overwegen in Suriname een ambassade te vestigen. De geïdentificeerde gebieden van samenwerking tussen beide landen zijn onder andere milieu, handel en economie, voedselveiligheid en driehoek samenwerking op het gebied van landbouw, toerisme, cultureel, onderwijs en capaciteitsversterking, lucht en maritieme connectiviteit, sport en uitwisseling tussen beide volkeren.

Volgens minister Pollack-Beighle zal de samenwerking beide landen in staat stellen om hun ervaringen en capaciteiten uit te wisselen op diverse gebieden en kan een betere benutting van de Zuid-Zuid relatie plaatsvinden. De Keniaanse bewindsvrouw heeft het belang van solidariteit geaccentueerd in het ondernemen van acties op multilateraal vlak.
Beide ministers benadrukten dat er niet alleen gewerkt moet worden aan de verbetering van de relaties en het contact tussen Caricom en Afrika, maar ook binnen de relatie ACP-EU en het post-Cotonou traject. De ACP zal een sterkere positie moeten innemen. Suriname en Kenia zijn op 24 september 2019 diplomatieke betrekkingen aangegaan. 

Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January