Matawaiproject voor landschapsbeheer op schema
11 Dec, 13:27
foto
Plaatselijke bewoners (Pusugrunu) staan bij de 3D-kaart met de culturele begrenzingen van het Matawaileefgebied. (Foto: CIS)


Het Matawai Twinning project voor duurzaam landschapsbeheer verloopt volgens schema. Het project wordt in de 10 Matawai dorpen aan de Boven Saramaccarivier uitgevoerd.  Met een financiering van Euro 200.000 wordt een duurzaam model uitgevoerd in het Pusugrunu Gemeenschapsbos, gericht op het duurzaam beheren van natuurlijk kapitaal (het bos en alles wat erbij hoort), samen met duurzame productiesystemen, die de natuur geen schade toebrengen.

In februari vonden achtereenvolgens de ‘Grand Inceptie’ (kick-off-) meeting in Pusugrunu en Paramaribo plaats. Door inzet van de plaatselijke gemeenschap is intussen een 3D-kaart met de culturele begrenzingen van het Matawai-leefgebied geproduceerd. Deze samenwerking tussen Conservation International Suriname (CIS), Stichting Investeringsfonds Matawai, het Koninklijk Instituut van de Tropen, wordt in december 2020 afgerond.

De samenwerking van de counterparts moet bijdragen aan het duurzaam beheer van ecosysteemdiensten, terwijl hun levensonderhoud wordt versterkt. De financiering is met fondsen van het Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname Nederland (UTSN). Het uitgangspunt is dat economische ontwikkeling en natuurbescherming in balans moeten zijn, zegt de persdienst van CIS.

Na de ‘Grand Inceptie’ (kick-off-) meetingen is een participatieve 3D-mapping facilitator in dienst genomen om de Matawai gemeenschap te ondersteunen met de kartering van ecosysteemdiensten met daaraan gekoppeld de desktopstudies, een veldbezoek en een bijeenkomst in Paramaribo om de kaartlegendes voor de 3D-kaart te valideren en de omvang v/h Matawai grondgebied te bepalen. De intussen geproduceerde 3d-kaart met de culturele begrenzingen van het leefgebied van de Matawai, staat in Pususgrunu.

Een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van de 10 dorpen zal verder werken aan de afronding van het proces van onder andere toetsen van de juistheid van data en de identificatie van belangrijke ecosysteemdiensten, zoals water, voedselvoorziening, niet-bos-bijproducten. Hierbij zullen ook de potentiële zakelijke ketens, die moeten leiden tot het vergroten van inkomsten en werkgelegenheid, samen met de gemeenschap geïdentificeerd worden om verder uitgewerkt te worden.

Op basis van deze inzichten zal een gefaseerd beheer-, ontwikkelings- en investeringsplan voor het Pusugrunu-gemeenschapsbos en voor het ontwerp van het instandhoudings- en voordeelpakket van de Conservation agreement worden geschreven, schrijft CIS in een persbericht.

Monday 27 January
Sunday 26 January
Saturday 25 January