NDP-afdeling Nickerie: Rechterlijke macht gepolitiseerd
09 Dec 2019, 15:22
foto


(Aangeboden)

De ettelijke aanvallen op de voorzitter van de grootse politieke partij en tevens President van de Republiek Suriname hebben recentelijk een hoogtepunt bereikt met het politiek gemotiveerde rechterlijke vonnis in de bekende 08 december 1982 gebeurtenissen. Dit, met de duidelijke bedoeling om de NDP, die heeft bewezen in staat te zijn een toonaangevende richting te geven aan de daadwerkelijke ontwikkeling van Suriname, te dwarsbomen door aan haar voorzitter tevens President politieke schade toe te brengen. Deze actie van de Rechterlijke Macht geeft duidelijk aan dat dit orgaan gepolitiseerd is en dat het de hoogste tijd is om dit probleem aan te pakken.

De tegenstanders van de Nationale Democratische Partij hebben wederom getoond bereid te zijn om van alle middelen die het doel heiligen gebruik te maken, namelijk politieke uitschakeling van de NDP. Men heeft als waarachtige Surinamer niet eens de moeite genomen om de openlijke buitenlandse inmenging in interne aangelegenheden van een soevereine Staat te verwerpen ongeacht wat men ook mag denken over het vonnis zelf. Ook het uitgekozen moment voor deze uitspraak is bedenkelijk, bovendien wordt ons volk weer in een politiek avontuur gesleept waarop geen echte rechtgeaarde Surinamer zit te wachten.

De NDP-afdeling Nickerie wenst aan de gemeenschap kenbaar te maken dat zij dit politiek gemotiveerde vonnis niet alleen als een misplaatste juridische dooddoener kwalificeert, maar ook als absoluut diepte punt in de rechtspleging van Suriname. We moeten als Surinamers serieus voorkomen dat we toestaan dat een precedent wordt geschapen om politieke regenstaanders via het recht te criminaliseren en zelfs uit te schakelen.

Wij keuren het ten stelligste af dat het vonnis is gewezen tijdens het staatsbezoek van de President aan de Volksrepubliek China. Evenzo is het beschamende gedrag van personen en organisaties, en bovenal DNA-leden die in hun persoonlijke politieke ambities er niet voor hebben geschroomd om het staatsbezoek van de President met hun a-nationale opstelling gemeend hebben te moeten overschaduwen. Van een waarachtig DNA-lid mag worden verwacht dat deze in zijn opstelling altijd het nationaal laat prevaleren boven het enge partij politieke belang.

Deze en andere pogingen met de bedoeling om de soevereiniteit van onze instituten aan te tasten moeten afgeweerd en uitgeroeid worden. De NDP zal dit niet toestaan en roept eenieder op alert te zijn op de aanvallen intern en extern op onze soevereine natie. 
Ten slotte willen wij de President en het totale Surinaamse volk feliciteren met het succesvolle verloop van het Staatsbezoek van de President aan de volksrepubliek China.

De NDP-afdeling Nickerie    
Hanisha Jairam, hoofdbestuurslid 
Advertenties

Monday 04 March
Sunday 03 March
Saturday 02 March