Bouterse geen martelaar maar dader van moorden
02 Dec 2019, 06:41
foto


Het heeft vrij lang geduurd met het 8 decemberproces maar eindelijk is de kogel door de kerk. Men zegt weleens dat het langste touw ook een eind heeft, zo ook dit decemberproces na een rechterlijk vonnis. De hoofdverdachte heeft op alle mogelijke manieren geprobeerd het strafproces te traineren of geen voortgang te laten vinden. Met het vonnis blijkt dat onze rechtsstaat nog steeds overeind staat.

De advocaat van president Bouterse, Irvin Kanhai, zinspeelde dat Bouterse na het vonnis van de Krijgsraad tot een martelaar is gemaakt. Dat is natuurlijk een grote waanzin, want medeplichtig zijn aan moorden is geen heldendaad. De Krijgsraad heeft middels een vonnis bevestigd dat president Bouterse medeplichtig is aan meervoudige moord, derhalve is hij geen martelaar maar dader van moorden.

De martelaarsrol die door Irvin Kanhai is toebedeeld aan Bouterse, past in het beeld van hem en de NDP, waarin de samenleving beheerst wordt door een groot scenario van NDP. Niet Bouterse, maar de 15 burgers die vermoord zijn gelden als martelaren, zij zijn de helden, zij hebben hun leven opgeofferd voor het volk, zij kwamen op voor de vrijheid van meningsuiting en de democratie in Suriname.

Voor het eerst hoor ik dat Irvin Kanhai geen NDP’er is, maar ja, dat laat ik over aan zijn geweten. Dat Bouterse is gebombardeerd tot een martelaar is pure misleiding en beïnvloeding van het kiezersvolk. De ranzige leugens van de NDP en Irvin Kanhai hebben als doel de waarheid te verbergen om de samenleving tot een voor hen eenvoudig hanteerbaar mechanisme te maken.

Irvin Kanhai, de advocaat van Bouterse, stelde dat de Krijgsraad blij moet zijn dat hij geen president is van het land, dan zou hij weten wat hij moest doen met a-nationalisten. Daarmee bedoelde hij dat hij als president de rechterlijke macht zou “zuiveren”. De opmerkingen zijn een verkapte vorm van intimidatie en bedreiging, en dat past niet in een rechtsstaat. Het is respectloos, en niet verstandig om op die manier de Krijgsraad negatief te bejegenen. Hij moet zich neerleggen bij het vonnis van de Krijgsraad. Stoer doen en krachttermen gebruiken is ten zeerste af te keuren, het past niet binnen de rechtsstaat.

De uitspraken van advocaat Kanhai plaats ik tegen de achtergrond van opgekropte frustraties van hem, omdat hij niet succesvol is geweest bij het verdedigen van zijn cliënt Bouterse. Waarschijnlijk doet het hem heel erg pijn dat hij de onschuld van Bouterse niet heeft kunnen bewijzen. Kennelijk was hij ook gebrand om naam en faam te verwerven als advocaat, maar dat is hem niet gelukt.

In Ocer zei Ramon Abrahams: “Laat men ons niet dwingen dingen te doen, die wij niet willen doen." Dit is zonder meer opruiing, hij kan misschien niet inschatten dat zulke opmerkingen zeer negatieve gevolgen kunnen hebben voor de samenleving. Ashwin Adhin deed een hele domme uitspraak, hij vindt dat de veroordeling nooit rechtskracht zal hebben. Wat een grote waanzin en een domme opmerking!                                                 

Laten we op een eerlijke en sportieve manier de verkiezingen tegemoet gaan van mei 2020. Niemand is er bij gebaat tot het aanzetten van haat en geweld, want Suriname zal de enige verliezer zijn.

Idris Naipal
Advertenties