NDP-fractie: Amnestiewet staat recht overeind
30 Nov, 12:37
foto


De NDP-fractie zegt in een verklaring dat de Amnestiewet nog recht overeind staat. De coalitiefractie stelt dat er vonnis gewezen is in een politiek proces. Aan president Desi Bouterse, tevens voorzitter van de NDP, wordt gevraagd om zijn werkzaamheden in dienst van land en volk daarom op de ingeslagen weg voort te zetten.

De verklaring van de NDP-fractie:
Op vrijdag 29 november 2019 is er vonnis gewezen in het politiek proces tegen de verdachten in de zaak 8-december. Ondanks dat alle tekenen sinds de start van het proces erop wezen dat de rechters hoe-dan-ook een schuldig-vonnis zouden forceren voor ten minste Dhr. Bouterse, blijft de uitspraak pijnlijk voor onze rechtsstaat.

De Nationale Assemblee heeft op 5 april 2012 de Wet van 19 augustus 1992 (Amnestiewet 1989) aangenomen. Het blijft voor ons onbegrijpelijk dat Surinaamse rechters zich niet aan de Surinaamse wet kunnen houden. De Amnestiewet staat nog recht overeind. Suriname schrijft hiermee ook nog geschiedenis als de eerste natie ter wereld die een zittende president veroordeelt. 

De fractie van de Nationale Democratische Partij heeft steeds aangegeven dat een strafrechtszaak, ook zonder politieke beïnvloeding, niet de weg is om deze issue op te lossen. Als partij hebben we via diverse podia het voortouw genomen om de weg van dialoog en waarheidsvinding te zoeken. De volharding om te willen veroordelen bleek bij delen van de samenleving echter sterker, zeker nu de verkiezingen op komst zijn en peilingen een derde termijn voor NDP uitwijzen.

Als fractie van de Nationale Democratische Partij roepen we de samenleving, en in het bijzonder onze achterban, op om indachtig onze soso lobi filosofie dit bericht tot ons te nemen. Het proces komt hiermee in een nieuwe fase waarbij er nog  rechtsmiddelen zijn, die uitgeput kunnen worden. We verzoeken de president van de Republiek Suriname, tevens voorzitter van de Nationale Democratische Partij, om zijn werkzaamheden in dienst van land en volk daarom op de ingeslagen weg voort te zetten.
Advertenties

Monday 25 May
Sunday 24 May