Commissie voor uitvoering AIP-project in de startblokken
20 Nov, 22:25
foto
De leden van de presidentiële commissie die is ingesteld voor coördinatie en uitvoering van het Agro Industrial park project. Links Winston Caldeira en rechts Ramon Abrahams. (Foto: LVV/NII)


De leden van de presidentiële commissie die is ingesteld voor de coördinatie en uitvoering van het Agro Industrial Park (AIP) project, is woensdag ontvangen door de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Rabin Parmessar. Het ministerie van LVV heeft reeds gesprekken gevoerd met stakeholders van de sectoren die het project zullen dragen.

Het AIP-project wordt samen met de LR-Group uit Israël uitgevoerd en omvat een groots agrarisch project, met het oog op de productieverhoging van groenten, eieren, vee, melk en melkproducten, alsook de nodige faciliteiten voor opslag en verpakking en kennisoverdracht aan boeren middels trainingen. Op de meeting is de stand van zaken besproken en is de lijn uiteengezet voor de verdere samenwerking.

Het ministerie doet er alles aan om het projectplan bij te stellen, zodat de belangen van Suriname worden gediend, zegt de voorlichting van LVV. De partijen zullen in nauw overleg uitvoering geven aan het plan. Het ministerie van LVV is de projectdrager en wordt in deze ondersteund door de ingestelde commissie.

In de commissie zitten namens het kabinet van de president Gerrit Breinburg (voorzitter), Ramon Abrahams en Winston Caldeira en namens het kabinet van de vicepresident George Sewradj en Ashween Ramdin, fungerend directeur van LVV.

Tuesday 07 July
Monday 06 July
Sunday 05 July