5 december, introductie nationale kinderdagviering
06 Nov, 18:48
foto
Commissieleden 'gouden nationale kinderdagviering' bijeen. Er is een interdepartementale commissie onder leiding van Rachel Koningsbloem-Pinas ingesteld. (Foto: HIT/NII)


De Nationale Assemblee, het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HIT) en het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost introduceren een 'gouden nationale kinderdagviering' op 5 december. Een interdepartementale commissie is hiervoor ingesteld en bestaat uit vertegenwoordigers van HIT, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Onderwijs, Wetenschap & Cultuur, Sport- en Jeugdzaken en het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost. Kinderdag zal in Suriname vanaf 5 december 2019 anders worden gevierd. 

De Sinterklaasgedachte, die slavernij en koloniale invloeden heeft, zal plaats maken voor het  centraal stellen van het kind, dat onder andere het recht heeft op vrije tijd, tijd om te spelen en samen te komen met vrienden. Het thema van deze kinderdagviering is 'Elk kind is goud waard.' Hiermee moeten kinderen bewust worden gemaakt, dat ze een speciale (gouden) plaats hebben binnen de samenleving. Het gebied rond het Onafhankelijkheidsplein, waar diverse activiteiten (sport en spel) voor verschillende leeftijdsgroepen zullen plaatsvinden, zal daarom ook in een gouden plaats worden omgetoverd, meldt HIT via het Nationaal Informatie Instituut. Het is de bedoeling dat deze viering een nationaal karakter heeft, waarbij ook voor kinderen in het binnenland en in de verre districten activiteiten zullen worden ontplooid om hen een gouden dag te bezorgen.  

Deze commissie kwam op 1 november 2019 voor het eerst bijeen om zich te buigen over de aanpak van deze Kinderdag. Een van de voorstellen van de commissie is om de fosten prey terug te brengen zodat de jongeren niet alleen kennis met deze spelen kunnen maken, maar ook hiervan kunnen genieten. Het doel is dat kinderen met een blij en tevreden gevoel huiswaarts kunnen terugkeren en naar de eerstvolgende kinderdag moeten verlangen. Het is daarom de bedoeling dat alle stakeholders vanuit hun werkterrein het onderste uit de kan halen om deze viering voor de kinderen tot een onvergetelijke te maken. Vanuit het Ministerie van Onderwijs zal worden nagegaan of er lesbrieven kunnen worden ontwikkeld en die te verstrekken onder, met name, de lagere scholen. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zal zich met name richten op de kindertehuizen, om ook die kinderen een bijzondere dag te bezorgen. Verder zullen ook jonge ondernemers in de gelegenheid worden gesteld om hun waar tegen een hele zachte prijs te verkopen.

Rachel Koningsbloem-Pinas, die namens HIT de voorzitter is van de commissie, deelde de leden mee, dat er reeds gesprekken zijn gevoerd met delen van de private sector, die gericht zijn op kinderdagvieringen en dat hen gevraagd is om ook het thema goud mee te nemen binnen hun viering. Minister Stephen Tsang van HIT benadrukte dat het ministerie openstaat voor suggesties over de aanpak. 
Advertenties