DA’91: Alarm in de gezondheidszorg
05 Nov, 15:27
foto


Terwijl de financiële gezondheid van ons land volledig de bodem wordt ingestampt door regering Bouterse, worden vele burgers dagelijks geconfronteerd met nog meer levensbedreigende zaken in ons land door slecht bestuur van deze regering. Onlangs hebben de nierdialyse centra wederom hun grote zorg geuit in verband met de levensbedreigende situatie waarin de nierdialyse patiënten zijn komen te verkeren.

Het gehanteerde dialysetarief van de zorgverzekeraars en het beleid bij volksgezondheid over deze kwestie zijn niet in het belang van een duurzame garantie van de zorg. Het is geen nieuwigheid dat de dialyse centra deze zeer zorgwekkende situatie onder de aandacht van de minister van Volksgezondheid hebben gebracht. In november 2018 werden er al door de gezamenlijke dialysecentra gesprekken met de minister van Volksgezondheid hieromtrent gevoerd.

De financiële situatie van de dialysecentra in Suriname is zo slecht dat nu de voorraden vrijwel uitgeput zijn, er geen geld is voor de noodzakelijke aanvullingen. Patiënten komen hierdoor in levensgevaar! De machthebbers liggen hier niet wakker van, immers zij gaan op staatskosten voor medische behandeling naar het buitenland. Het is de burger die vanwege wanbeleid  aan de rand van het graf of zelf in het graf terecht komt. Dialysecentra proberen elkaar in stand te houden door voor eenmalig gebruik bestemde verbruiksmiddelen aan elkaar te lenen evenals al het andere dat daarvoor in aanmerking komt. Door de stijging van de wisselkoersen worden deze verbruiksmiddelen ook steeds duurder en onbetaalbaar.

In Suriname is er een explosieve groei van patiënten met nierklachten, diabetes en hypertensie. Eén van de gezondheidsrisico’s van diabetes en hypertensie is nierfalen. Dit resulteert in een verhoogde behoefte aan nierdialyse. Het preventiebeleid vanuit het ministerie van Volksgezondheid is ronduit zwak. Neem bijvoorbeeld voorlichting over een “gezonde levensstijl”. Op de scholen worden er ongezonde voeding en hoge suikerhoudende dranken verkocht. Wetenschappelijke studies over de gezondheidstoestand van de Surinaamse samenleving worden niet geraadpleegd in de vormgeving van beleid.

DA’91 is voorstander van sterk preventief beleid. Eén van onze voorstellen is om een suikerhoudende drankbelasting in te voeren. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zal leiden tot minder consumptie van deze producten. Dit zal bijdragen aan een afname van obesitas, diabetes type 2 en zelfs tandbederf. Er moet actief beleid gevoerd worden om de bestaande hoge risicofactoren in onze samenleving voor o.a. hart- en vaatziekte, hypertensie, diabetes mellitus, aan te pakken door in de eerste plaats preventief beleid.

Hoewel onderzoek in 2016 al aantoonde dat wij in ons land rond de 75.000 personen hebben met diabetes en zonder aanpak van de hoge risico factoren dit nog veel hoger zal liggen en nog jonger zal aanvangen, zien wij in het meest recente jaarplan van het ministerie van Volksgezondheid dat er bitter weinig aandacht voor is. Dit is niet alleen een aanwijzing van ondeskundig beleid, het is erger dan dat! Het is tijdbom onder de Surinaamse samenleving.

DA’91 Publiciteitsdienst
Advertenties

Saturday 19 September
Friday 18 September
Thursday 17 September