KNO-missie Medische Zending herstart
18 Oct, 00:57
foto
KNO-arts Diederik van Hasselt met enkele gezondheidsassistent en een patiënt. (Foto: MZ)


KNO-arts Ralph Akrum is wederom de spil van de KNO-missie van de Medische Zending. Na een onderbreking van 3 jaar, is de missie afgelopen week herstart. Het doel van deze missie is om patiënten die specialistische medische zorg nodig hebben, zo dicht mogelijk bij hun woonplaats hiervan te voorzien. Akrum heeft met zijn team het ressort Djoemoe bezocht.

In totaal werden op de poliklinieken Semoisie en Djoemoe 37 patiënten gezien door de KNO-arts en zijn team en werden er 19 audiogrammen vervaardigd. De patiënten waren vooraf gescreend en verzameld door de Gezondheidszorg Assistenten (GzA) en de artsen van de Medische Zending. Het blijkt dat 12 patiënten een hoortoestel nodig hebben. Eén kind zal binnenkort in Paramaribo een operatie moeten ondergaan.

De KNO-missie wordt voor de negende keer door de Medische Zending en in samenwerking met Akrum gehouden. Regio-coördinator van de MZ, Gaitree Baldewsingh, zegt dat de missie een herstart is van het aanbieden van hoogwaardige specialistische KNO zorg aan Surinamers in hun eigen woonomgeving in het verre binnenland. Er zijn deze keer ook gehoortesten afgenomen van patiënten die daarvoor in aanmerking kwamen. Met een draagbare audiometer (apparaat waarmee er gehoortesten worden uitgevoerd) heeft logopediste Jameelah Ozir de audiogrammen vervaardigd. Daarnaast was dit de eerste keer dat het spreekuur werd uitgevoerd door Diederik van Hasselt, waarnemend KNO-arts uit Nederland.

De KNO-artsen hebben in samenspraak met de gezondheidswerkers voorgesteld om oordruppels toe te voegen aan het standaard assortiment van de MZ poliklinieken, zodat het reinigen van de oren door de lokale GzA’s kan geschieden en er minder vaak een consult van een KNO-arts nodig is. Ook het aspect van preventie van vastzittend oorsmeer, middels het regelmatig druppelen van olie in de gehoorgang, is besproken met het dorpshoofd en een dorpsoudste van Semoisie.

Akrum geeft aan dat de mogelijkheid van een korting op de prijs van hoortoestellen bekeken zal worden voor de doelgroep. Tevens zal er een investering plaatsvinden, zodat de hoortoestellen ook ter plekke in het binnenland kunnen worden aangemeten en geprogrammeerd met een laptop, de benodigde software en randapparatuur, meldt de voorlichting van de MZ.