Kabalebo onvoldoende bewust over suikerziekte
16 Oct, 19:02
foto
Een team van OSS-medewerkers, gezondheidsassistenten en artsen van MMC hebben onderzoeken gedaan bij de bewoners.


Uit onderzoek van Stichting One Stop Shop voor Chronische ziekten (OSS) kan de conclusie worden getrokken dat in het Kabalebo-gebied de bewoners bewuster moeten worden gemaakt over suikerziekte en de gevolgen ervan. Het onderzoek werd begin deze maand uitgevoerd waarvan de resultaten afgelopen weekend bekend zijn geworden.

Vrijwilligers van Suricorps for Development hebben ruim 400 personen geënquêteerd in Washabo en Apoera. Het doel van de enquête is om te inventariseren hoeveel mensen aan chronische ziektes lijden. De World Diabetes Fund (WDF) financiert het project waar OSS samen met het Mungra Medisch Centrum (MMC), in de uitvoering zitten. Dit project behelst zowel preventieve als directe acties rond suikerziekte. 

Op 11 en 12 oktober is een outreach gehouden waarbij de bewoners door een team bestaande uit OSS medewerkers, de lokale gezondheidsassistenten en de dienstdoende artsen van het MMC, bij de bewoners de enkele metingen hebben gedaan. Het gaat om bloeddruk-, gewichtscontrole, lengte, glucoseprikken en buikomvang, BMI en het geven van adviezen.

Educatielessen voor zowel de pre-diabeet, diabeet alsook de patiënt bekend met hoge bloeddruk zullen worden verzorgd in de periode 21 oktober tot 24 november 2019. De bedoeling van deze lessen is om de patiënten te leren hoe met deze ziekten om te gaan, en uiteindelijk zelfmanagement toe te passen. Zowel het commissariaat als het traditioneel gezag van Kabalebo ondersteunen dit project.

Ala-D Media

Thursday 28 May
Wednesday 27 May
Tuesday 26 May